§ 19 Rahasto-osuuksien ostaminen ja myyminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:8745/02.04.02/2021

Päätöspäivämäärä

22.12.2021

Päätöksen tekijä

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Sami Suojanen, puh. 040 801 6656, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 345 1397, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kaupungin sijoitusten arvo 30.11.2021 oli 33,3 miljoonaa euroa. Vuoden 2021 aikana sijoitukset ovat tuottaneet erinomaisesti, sillä tuotto on ollut 14,9 prosenttia.

Marraskuun lopussa kaupungin sijoitusten allokaatiojakauma oli osakesijoitukset 45,4 prosenttia, korkosijoitukset 14,0 prosenttia, yhdistelmärahastot  27,8 prosenttia ja pääomarahastot 12,8 prosenttia. Yhdistelmärahastot ovat osakepainotteisia ja siksi kaupungin sijoitusten osakepaino oli käytännössä 63 prosenttia. Kaupunki ei sijoita suoraan osakkeisiin, vaan osakesijoitukset on tehty rahastojen kautta.

Osakemarkkinoiden hyvien tuottojen takia on perusteltu kotiuttaa osa saavutetuista tuotoista. Alhainen korkotaso sekä keskuspankkien voimakkaasti elvyttävä politiikka ovat vahvistaneet osaketuottoja ja toisaalta vähentäneet monien muiden sijoitusinstrumenttien tuottoja. Yhdysvaltain ja Euroopan keskuspankit ovat muuttamassa politiikaansa: joukkolainojen tukiosto-ohjelmat loppuvat vähitellen ja edessä on korkojen nostoja ensin Yhdysvalloissa ja myöhemmin Euroopassa. Vaikka korkojen odotetaan hiljalleen nousevan, osakkeiden kehitykseen ei ennusteta merkittäviä tuotto-odotusten pudotuksia, koska yritysten tulostason arvioidaan säilyvän hyvällä tasolla. Sen sijaan pitkien korkosijoitusten tuotto-odotuksiin liittyy paljon epävarmuutta. Tämän takia kaupungin sijoitukset ovat edelleen osakepainotteisia.

Osakesijoitusten riskin jakamiseksi Suomi-painotusta vähennetään ja varoja siirretään muun muassa yhdysvaltalaisiin osakerahastoihin sijoittaviin osakkeisiin. Yrityslainojen painoa vähennetään samoin kuin kehittyvien markkinoiden osakesijoituksia. Riskiä hajautetaan ostamalla lisää vaihtoehtoisia sijoituksia, kuten yhteiskuntakiinteistöihin sijoittavaa rahastoa samoin kuin vaikuttavuussijoittamiseen erikoistunutta rahastoa. 

Edellä kuvatun näkemyksen johdosta myydään 14260 kappaletta Seligson & Co HEX25 indeksiosuusrahasto-osuuksia yhteensä 1,00 miljoonalla eurolla, myydään 3025,65610 kappaletta eQ Kehittyvät Markkinat Osinko 1K -rahasto-osuuksia yhteensä 0,70 miljoonalla eurolla ja myydään koko Aktia A50 -sijoituspositio eli 17916,12484 rahasto-osuutta eli yhteensä 3,18 miljoonaa euroa. Myyntien kokonaissumma on noin 4,88 miljoonaa euroa, josta myyntivoittoa kirjataan vuoden 2021 tulokseen noin 1,76 miljoonaa euroa.

Myynneistä saatavat varat sijoitetaan uudelleen ostamalla eQ Yhteiskuntakiinteistö -rahasto-osuuksia yhteensä 2,0 miljoonalla eurolla, eQ USA -rahasto-osuuksia yhteensä 1,0 miljoonalla eurolla, Aktia Impakti -rahastoa yhteensä noin 0,5 miljoonalla eurolla ja Aktia Osakesalkku -rahastoa yhteensä noin 1,5 miljoonalla eurolla. Uusien sijoitusten kokonaisumma on yhteensä noin 5,0 miljoonaa euroa.

Tampereen kaupungin konsernihallinnon toimintasäännön delegointiliitteen mukaan liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja päättää vaihtuvien vastaavien arvopapereiden ostosta ja myynnistä.

Päätös

Myydään 14260 kappaletta Seligson & Co HEX25 indeksiosuusrahasto-osuuksia yhteensä 1 000 481,60 eurolla.

Myydään 3025,6560 kappaletta eQ Kehittyvät Markkinat Osinko 1K -rahasto-osuuksia yhteensä 700 000 eurolla.

Myydään 17916,12 kappaletta Aktia A50 -rahasto-osuuksia yhteensä 3 182 274,64 eurolla.

Ostetaan eQ Yhteiskuntakiinteistö -rahasto-osuuksia 2,0 miljoonalla eurolla.

Ostetaan eQ USA -rahasto-osuuksia 1,0 miljoonalla eurolla

Ostetaan Aktia Impakti -rahasto-osuuksia 0,5 miljoonalla eurolla.

Ostetaan Aktia Osakesalkku -rahasto-osuuksia 1,5 miljoonalla eurolla.

Allekirjoitus

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen

Organisaatiotieto

Tampere