§ 8 Ratinan Terveys Oy:n liittäminen konsernitiliin ja luottolimiitin myöntäminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:2216/02.04.00/2022

Päätöspäivämäärä

18.3.2022

Päätöksen tekijä

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Sami Suojanen, puh. 040 801 6656, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 345 1397, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupungin tytäryhtiö Tullinkulman Työterveys Oy on perustanut tytäryhtiön Ratinan Terveys Oy:n. Uuden yhtiön toiminta on alkanut 1.3.2022. Aloitus noudattaa kaupunginhallituksen konsernijaoston antamaa omistajan ennakkokantaa 28.9.2021 § 102.

Ratinan Terveys Oy:n hallitus on hyväksynyt konsernipankin toimintaperiaatteet ja pyytää yhtiön tilin liittämistä konsernitilijärjestelmään. Konsernipankin toimintaperiaatteiden mukaisesti yhtiö voidaan liittää kaupungin konsernitilijärjestelmään ja tilille voidaan myöntää luottolimiitti. Tämä on sekä kaupungin että yhtiön edun mukaista.

Ratinan Terveys Oy esitetään liitettäväksi konsernitilijärjestelmään ja tilille myönnetään 800 000 euron luottolimiitti, jonka käytöstä peritään korkoa 1 kk euribor ja 1,5 %. Ratinan Työterveys Oy:n limiitti otetaan emonsa Tullinkulman Työterveys Oy:n 2 000 000 euron limiitistä niin, että emolle jää limiittiä 1 200 000 euroa samoilla ehdoilla.

Konsernihallinnon toimintasäännön delegointiliitteen (konsernijohtajan päätösvallan siirtopäätös 1.3.2022 § 32) mukaan liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja vastaa ja päättää kaupungin konsernitiliin liitettävistä osallisista, myönnettävistä luottolimiiteistä ja konsernitilin sisäisistä koroista. 

Päätös

Ratinan Terveys Oy liitetään Tampereen kaupungin konsernitilijärjestelmään ja tilille myönnetään 800 000 euron luottolimiitti. Luotosta peritään korkoa 1 kk euribor + 1,5 %.

Tullinkulman Työterveys Oy:n 2 000 000 euron luottolimiitti pienennetään samalla 1 200 000 euroon.

Allekirjoitus

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen

Organisaatiotieto

Tampere