§ 17 Sijoitusraportointipalvelun hankinta JAY Solutions Oy:ltä

Lataa  Kuuntele 

TRE:7557/02.07.01/2021

Päätöspäivämäärä

4.11.2021

Päätöksen tekijä

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Sami Suojanen, 040 801 6656, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, 050 345 1397, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja on päättänyt 16.11.2020 §19 sijoitussalkun hoitoon liittyvän raportoinnin hankkimisesta osana Kuntarahoitus Oyj:n digitaalisia palveluja. Sijoitussalkun hallintaan ja raportointiin liittyvä palvelu ei kuitenkaan ole vastannut kaupungin tarpeita.

Kaupungin sijoitustoiminnan periaatteiden (KV §140 16.9.2019) mukaan
”kaupungin sijoitusten tilasta, kehityksestä ja vastuullisuudesta tulee raportoida kaupunginhallitukselle vähintään kerran vuodessa laadittavan vuosiraportin muodossa”. Tämän kerran vuodessa tehtävän katsauksen lisäksi kaupungin johdolle raportoidaan kuukausittain sijoitusten kehityksestä.

Omistajaohjaus on tutkinut vaihtoehtoisia mahdollisuuksia sijoitusraportoinnin hankkimiseksi. JAY Solutions Oy:n tarjoaa raportointi- ja analysointipalvelua, joka sisältää mm. sijoitussalkun päivitykset, uusien instrumenttien perustamiset ja raporttien laaduntarkastuksen. Palvelupakettiin kuuluvat myös kuukausittainen kolmisivuinen koontiraportti ja ESG-raportointi.
Raportointipalvelun hinta on 1200 euroa/kk + alv.

JAY Solutions Oy on itsenäinen toimija, joka tarjoaa erilaisia raportointi- ja analyysipalveluita sekä ratkaisuja niin sijoittajille kuin varainhoitajille. CapMan Oyj omistaa 60 prosenttia JAY Solutionsista. Nykymuotoinen JAY Solutions Oy on perustettu vuonna 2020, mutta sen tarjoamat palvelut ovat kahdeksan vuoden kehitystyön tulosta. Yhtiön palveluita käyttävät mm. Kemiran eläkesäätiö Neliapila, Jenni ja Antti Wihurin Rahasto, VR:n Eläkesäätiö ja Espoon kaupunki.

Hankinnasta aiheutuvat kustannukset maksetaan omistajaohjauksen kustannuspaikalta 113230.

Samalla sijoitussalkkusovelluspalvelun hankinta Kuntarahoitus Oyj:ltä lopetetaan.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava hankinta sekä pienhankinta, jonka vuotuinen kustannus on alle 15 000 euroa.

Perustuen aikaisempien palveluntarjoajien hinnoitteluun ja palvelun laatuun, vaikuttaa JAY Solutions Oy:n tarjoama ratkaisu kilpailukykyiseltä. Sopimuksella on 3 kk:n irtisanomisaika. 

Konsernihallinnon toimintasäännön delegointiliitteen mukaan liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja voi päättää johtamansa toiminnan osalta enintään 60 000 euron suuruisten palvelujen hankinnasta konsernihallinnon palvelu- ja vuosisuunnitelman rajoissa.

Päätös

Sijoitusraportointipalvelu hankitaan 1.1.2022 alkaen JAY Solutions Oy:ltä (y-tunnus 3150260-1).

Palvelun vuosikustannus on yhteensä 14 400 euroa (alv 0 %) ja se maksetaan kustannuspaikalta 113230, Omistajaohjaus.

Hankinta edellyttää kirjallisen sopimuksen laatimista. Hankintapäätös sitoo kaupunkia vasta, kun edellä mainittu palvelusopimus on allekirjoitettu.

Sijoitussalkkusovelluspalvelun hankinta Kuntarahoitus Oyj:ltä päätetään.

Allekirjoitus

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen

Organisaatiotieto

Tampere