§ 13 Taaleri Allokaatio 50 -rahasto-osuuden myyminen ja Taaleri Impakti -rahasto-osuuden ostaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:3964/02.04.02/2020

Päätöspäivämäärä

17.6.2020

Päätöksen tekijä

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh.050 3451397, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh.050 3451397, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kaupungin sijoitusten arvo oli toukokuun lopussa noin 24,6 milj. euroa ja alkuvuoden tuotto jäi negatiiviseksi (-7,7 %) poikkeuksellisen kevään johdosta. Osakesijoitusten osuus oli noin 2/3 ja korkosijoitusten osuus oli noin 1/3. 

Valtuusto hyväksyi viime vuonna sijoitustoiminnan uudet periaatteet. Niissä yhtenä keskeisenä tavoitteena on aiempaa merkittävämpi vastuullisuuden huomioiminen sijoitusvalintoja tehtäessä. Valtuuston päätöksen jälkeen on mm. tehty ensimmäiset sijoitukset vastuullisuuskriteerien pohjalta rakennettuihin etf-indeksirahastoihin. 

Sijoitusomaisuudesta noin 3,6 milj. euroa on tällä hetkellä sijoitettuna Taaleri Allokaatio 50 -yhdistelmärahastoon. Rahaston arvo on noin 36 % hankintahintaansa korkeammalla. Taaleri Impakti -erikoissijoitusrahasto on uusi 1.7.2020 toimintansa aloittava rahasto, joka tulee aktiivisin valinnoin tavoittelemaan taloudellista tuottoa ja mitattavaa ympäristöllistä tai yhteiskunnallista hyötyä. Sijoituskohteita ovat esimerkiksi vaikuttavuuden perusteella valikoidut joukkolainat, mikrolainat, uusiutuvan energian rahastot, listatut osakkeet ja listaamattomat yhtiöt. Taaleri Impakti -rahasto pyrkii vähentämään ilmaston muutoksen, merten saastumisen, köyhyyden tai ylivelkaantumisen vaikutuksia ja edistämään uusia resurssitehokkaita teknologioita, hyviä oppimistuloksia tai mahdollisuuksia yrittäjyyteen. Rahaston tuotto-odotus on nykyisessä markkinatilanteessa 4-5 % p.a. ja se sopii profiilinsa ansiosta hyvin osaksi kaupungin sijoitusomaisuutta. Rahasto on luonteeltaan avoin rahasto ja siihen voi sijoittaa päivittäin, mutta sijoituskohteista johtuen lunastuksia voi tehdä vain neljännesvuosittain. 

Konsernihallinnon toimintasäännön (10 § Päätösvalta) mukaan liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja päättää vaihtuvien vastaavien sijoitusten ostamisesta ja myymisestä. 

Päätös

Myydään 1,0 milj. eurolla Taaleri Allokaatio 50 -rahasto-osuuksia ja merkitään 1,0 milj. eurolla Taaleri Impakti -rahasto-osuuksia.

Vaihto toteutetaan arvolla 1.7.2020.

Allekirjoitus

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen

Organisaatiotieto

Tampere