§ 1 Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n konsernitililimiitin korottaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:8138/02.04.00/2022

Päätöspäivämäärä

2.1.2023

Päätöksen tekijä

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Saara Unnanlahti,​ puh. 040 131 9484,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Liiketoiminta-​ ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen,​ puh. 050 345 1397,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kaupungin tytäryhtiöt ovat osallisina Nordean konsernitilipalvelussa,​ mikä mahdollistaa konsernin pääomien tehokkaan käytön,​ ulkopuolisen velan määrän minimoinnin sekä sisäisten luottolimiittien käyttämisen.

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy on Tampereen kaupungin tytäryhtiö, kaupunki omistaa yhtiöstä 71,2 %. Yhtiö on liitettynä kaupungin konsernitilijärjestelmään ja yhtiölle on aiemmin myönnetty 300 tuhannen euron luottolimiitti konsernitiliin. Yhtiö on pyytänyt limiitin suurentamista, koska se on käyttökelpoinen rahoitusväline varsinaisten luotonantajien rahoituksen syystä tai toisesta ollessa riittämätön tai lainannostojen ajoituksesta johtuvien kassavajeiden paikkaamiseen.

Luottolimiitin käytöstä peritään korkoa 1 kk euribor + 1,​5 %. Hinnoittelu vastaa markkinahinnoittelua. Nyt tehtävän korotuksen jälkeen luottolimiitin määrä on 10,​0 milj. euroa. Yhtiön hallitus on hyväksynyt limiitin korotuksen ja limiitin korotuksen ehdot kokouksessaan 24.11.2022.

Luottolimiitin määrä on hyväksyttävissä yhtiön liiketoimintaan suhteutettuna eikä yhtiön liiketoimintaan liity sellaista riskiä,​ mikä aiheuttaisi kaupungille merkittävän luottoriskin ja edellyttäisi luotolle pantattavan vakuutta kuntalain 129 §:n mukaisesti. Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:lle on myönnetty kaupungin omavelkainen takaus enintään 310,0 milj. euron lainan takaisin maksamisesta korkoineen ja muine lainaehtoineen enintään 30 vuoden laina-ajaksi (Kaupunginvaltuusto 23.04.2018 § 76 Omavelkaisen takauksen myöntäminen Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n lainoille). Tarkoituksena on, että luottolimiitin määrä palaa alkuperäiseen 300 000 euroon hankkeen valmistuttua, sillä varsinainen investointirahoitus toteutetaan rahoituslaitoksilta nostettavilla pitkäaikaisilla lainoilla. 

Tampereen kaupungin konsernihallinnon toimintasäännön delegointiliitteen mukaan liiketoiminta-​ ja rahoitusjohtaja päättää kaupungin konsernitiliin myönnettävistä luottolimiiteistä. 

Päätös

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n konsernitililimiittiä korotetaan 10 milj. euroon. Aiempi hinnoittelu pidetään ennallaan (Euribor 1kk + 1,​50 %). 

Luotolle ei edellytetä vakuutta.

Allekirjoitus

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen

Organisaatiotieto

Tampere