§ 1 Tampereen Vesi Liikelaitoksen yhtiöittämisselvityksen pienhankinta Afry Finland Oy:ltä

Lataa  Kuuntele 

TRE:1564/02.07.01/2021

Päätöspäivämäärä

1.3.2021

Päätöksen tekijä

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Sami Suojanen, puh. 040 801 6656, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Lisätietoja päätöksestä

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh.050 345 1397, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen Vesi Liikelaitoksen yhtenä vuoden 2021 toiminnan tavoitteena on Tampereen Vesi Liikelaitoksen yhtiöittämisselvitys yhdessä kaupungin omistajaohjausyksikön kanssa. Tampereen kaupunginvaltuusto on vahvistanut tavoitteen hyväksyessään kaupungin vuoden 2021 budjetin 16.11.2021 § 158.

Selvitystyön tueksi omistajaohjausyksikkö pyysi 08.02.2021 tarjoukset kolmelta vesiliiketoimintaa tuntevalta konsultointiyritykseltä. Hankinta alittaa kansallisen kynnysarvon. Kilpailutuksen valintaperusteena oli edullisin tarjous. Lisäksi tarjoajan piti listata referenssinä vähintään kaksi vesihuoltoliiketoimintaan liittyvää aiempaa yhtiöittämisselvitystä.

Kaikki kolme palveluntarjoajaa jättivät tarjouksen määräaikaan 19.02.2021 mennessä ja kaikkien tarjoajien tarjoukset täyttivät tarjouskyselyssä esitetyt vaatimukset. Edullisimman tarjouksen antoi Afry Finland Oy (y- tunnus 0625905-6), jonka selvityksestä tarjoama kokonaishinta on 9700 euroa (alv 0 %). Mahdollisista tarjouspyyntöön sisältymättömistä lisä- ja muutostöistä on sovittava erikseen. Viimeistellyn selvityksen toimitus tilaajalle on viimeistään 23.4.2021.

Selvitystyön hankinnassa on kyse pienhankinnasta, jonka arvo on vähäinen ja arvon suhteessa oletettuun työmäärään voidaan katsoa vastaavan normaalista asiantuntijatyöstä maksettavaa korvausta.

Tampereen kaupungin konsernihallinnon toimintasäännön liitteen 1 (delegointimatriisi) mukaan konserniyksikön johtaja päättää palvelu- ja vuosisuunnitelman rajoissa tehtävistä enintään 60 000 euron suuruisten palvelujen hankinnoista johtamansa toiminnan osalta.

Päätös

Hankitaan Tampereen Vesi Liikelaitoksen yhtiöittämisselvitys Afry Finland Oy:ltä (y-tunnus 0625905-6) kokonaishintaan 9700 euroa (alv 0 %) tarjouksen OPP-0009720 19.2.2021 mukaisesti.

Mahdollisista tarjouspyyntöön sisältymättömistä lisä- ja muutostöistä on sovittava erikseen. Viimeistelty selvitys tulee toimittaa tilaajalle viimeistään 23.4.2021.

Hankinnan kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 113230, Omistajaohjaus.

Hankintapäätös on kaupunkia sitova vasta, kun hankintasopimus on allekirjoitettu. Muussa tilanteessa tilaus voidaan tehdä, kun hankintapäätös on lainvoimainen.

Allekirjoitus

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen

Organisaatiotieto

Tampere