§ 21 Tavase Oy:n konsernitilin luottolimiitin korottaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:8554/02.04.00/2022

Päätöspäivämäärä

15.12.2022

Päätöksen tekijä

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Sami Suojanen, puh. 040 801 6656, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 345 1397, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen vedenhankinnan pitkän tähtäimen päätöstilannetta käsiteltiin kaupunginhallituksen konsernijaoston kokouksessa 13.12.2022 §122. Jaosto merkitsi tilanteen tiedoksi ja päätti, että Tavase Oy:n toiminnan jatkolle välttämätön rahoitus voidaan toteuttaa Tampereen kaupungin myöntämällä konsernitilin luottolimiitin korotuksella siihen saakka kunnes Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunnan edellyttämät vedenhankintaan liittyvät selvitykset ovat valmistuneet ja käsitelty.

Kaupungin tytäryhtiöt ovat osallisina Nordean konsernitilipalvelussa,​ mikä mahdollistaa konsernin pääomien tehokkaan käytön,​ ulkopuolisen velan määrän minimoinnin sekä sisäisten luottolimiittien käyttämisen. Tampereen kaupunki omistaa Tavase Oy:stä 78,4 prosenttia.

Tavase Oy:n käytössä on 6 245 000 euron suuruinen kaupungin konsernitilin luottolimiitti, josta on jäljellä tällä hetkellä noin 15 000 euroa. Luoton käytöstä ei ole vuoden 2022 alusta lähtien peritty korkoa (liiketoiminta- ja rahoitusjohtajan päätös 17.12.2021 § 18), jotta yhtiön toiminnan jatkaminen ja rahoitus voidaan toteuttaa mahdollisimman pienellä lisäluototuksella. Tavase Oy ei toimi kilpailutilanteessa markkinoilla, joten korottomalla limiitillä ei ole kielletyn valtiontuen piirteitä.

Yhtiön hallitus hakee limiitin nostamista 6 445 000 euroon yhtiön toimintakyvyn turvaamiseksi. Aikataulullisesti vaikuttaa siltä, Tavase Oy:n tekopohjavesihankkeeseen liittyvä valtuuston päätöksenteko siirtyy ainakin vuoden 2023 loppupuolelle.

Yhtiö on toimittanut omistajaohjaukselle ensi vuotta koskevan alustavan talousarvion. Sen perusteella ei ole nähtävissä tarvetta limiitin nostolle koko pyydetystä summasta mm. siksi, että lupaprosessin puolustamiseksi ei tällä hetkellä ole tarvetta asiantuntijapalveluiden ostolle ja yhtiön tulevaisuutta koskevat ratkaisut on määrä tehdä tilikauden 2023 aikana. Rahoitusta voidaan tarkastella uudelleen ensi vuoden aikana, mikäli olosuhteet sitä edellyttävät.

Tampereen kaupungin konsernihallinnon toimintasäännön delegointiliitteen mukaan liiketoiminta-​ ja rahoitusjohtaja päättää kaupungin konsernitiliin myönnettävistä luottolimiiteistä. 

Päätös

Tavase Oy:n konsernitilin luottolimiitin määrä korotetaan 
6 345 000 euroon. Korotus on voimassa toistaiseksi.
Hinnoittelu pidetään ennallaan. 

Konsernitilin luottolimiitille ei edellytetä vakuutta. 

Allekirjoitus

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen

Organisaatiotieto

Tampere