§ 81 Liikunnan ja nuorison palveluryhmän johtoryhmän nimeäminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:3172/00.02.02/2024

Päätöspäivämäärä

10.6.2024

Päätöksen tekijä

Liikunta- ja nuorisojohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintokoordinaattori Leila Lahti, puh. 050 554 5820, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Liikunta- ja nuorisojohtaja Jukka Etu-Seppälä, puh. 050 342 2812, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Sivistyspalvelujen palvelualueen toimintasäännön 3 §:n mukaan palveluryhmän johtoryhmästä päättää palveluryhmän johtaja.

Liikunnan ja nuorison palveluryhmän johtoryhmän kokoonpanoa on tarpeen päivittää henkilöstövaihdoksista johtuen. Liikunta- ja nuorisojohtajana toimii Jukka Etu-Seppälä, nuorisopalvelujohtajana Tiina-Liisa Vehkalahti, kehittämispäällikkönä aloittaa 1.8.2024 Miina Mäkinen, järjestöjen nimeämänä edustajana on Marko Nieminen ja pysyvinä asiantuntijoina toimivat taloussuunnittelija Kirsi M. Koivisto ja hr-asiantuntija Sari Kivelä.

Päätös

Liikunnan ja nuorison johtoryhmän kokoonpano 10.6.2024 alkaen on seuraava:

Jukka Etu-Seppälä, liikunta- ja nuorisojohtaja, puheenjohtaja
Tiina-Liisa Vehkalahti, nuorisopalvelujohtaja
Mikko Heinonen, liikuntapäällikkö
Jari Tolvanen, liikuntapäällikkö
Anna Henttonen, suunnittelija (31.7.2024 asti)
Miina Mäkinen, kehittämispäällikkö (1.8.2024 alkaen)
Satu Lähteenmäki, viestintäsuunnittelija
Leila Lahti, hallintokoordinaattori, sihteeri
Marko Nieminen, järjestöjen nimeämä henkilöstön edustaja

Lisäksi johtoryhmään kutsutaan pysyvinä asiantuntijoina seuraavat henkilöt:

Kirsi M Koivisto, taloussuunnittelija
Sari Kivelä, hr-asiantuntija

Allekirjoitus

Liikunta- ja nuorisojohtaja Jukka Etu-Seppälä

Organisaatiotieto

Tampere

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai valitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
-varhaiskasvatuslain 57 §:n mukaista huomautusta tai huomion kiinnittämistä (Varhaiskasvatuslaki 63 § 2 mom.)