§ 80 Tulojen ja menojen hyväksyjät ja tilausoikeudet sivistyspalvelujen liikunnan ja nuorison palveluryhmässä

Lataa  Kuuntele 

TRE:104/02.05.00/2024

Päätöspäivämäärä

10.6.2024

Päätöksen tekijä

Liikunta- ja nuorisojohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Taloussuunnittelija Kirsi M. Koivisto, puh. 040 133 1476, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Liikuna- ja nuorisojohtaja Jukka Etu-Seppälä, puh. 050 342 2812, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Henkilöstövaihdosten ja nimikemuutosten vuoksi on tarpeen päivittää tulojen ja menojen hyväksyjät sekä tilausoikeudet sivistyspalveujen liikunnan ja nuorison palveluryhmässä.

Liikunnan ja nuorison palveluryhmän menojen ja tulojen hyväksyjinä ja tilaajina toimivat tämän päätöksen liitteessä mainittujen vakanssien tehtäviä kulloinkin hoitavat henkilöt mukaan lukien varahenkilöt vakanssin haltijan ollessa estyneenä hoitamaan tehtäviään.

Nykyiset vakanssinhoitajat on merkitty liitteessä nimikeen perään sulkuihin, mutta vakanssinhoitajan vaihtuessa delegointioikeus siirtyy vakanssin silloiselle hoitajalle.

Hankintaoikeudet on määritelty sivistyspalvelujen palvelualueen toimintasäännön liitteissä.

Hallintosäännön 38 §:n mukaan palveluryhmän johtaja tai hänen määräämänsä hyväksyy palveluryhmän menot ja tulot. Sivistyspalvelujen palvelualueen toimintasäännön (29.4.2024 § 42) 4 §:n kohdan 3 mukaan palveluryhmän johtajan tehtävänä on palveluryhmänsä osalta johtaa toiminnan ja talouden suunnittelua sekä vastata toiminnan tuloksellisuudesta.

Päätös

Sivistyspalvelujen palvelualueen liikunta- ja nuorisojohtajan ohella tulojen ja menojen hyväksyjät ja tilausoikeudet määrätään 10.6.2024 alkaen liitteen mukaan.

Edellä mainittujen menojen ja tulojen hyväksyjien estyneenä ollessa menot ja tulot hyväksyy heidän varahenkilönsä.

Sivistyspalvelujen palvelualueen osalta annetaan konsernihallinnon erikseen nimetyille henkilöille (konsernijohtajan delegointipäätös 27.2.2024 § 46) oikeus hyväksyä palvelualuetta koskevia tuloja ja menoja, kun ne liittyvät tiettyihin yhteisesti käsiteltäviin menoihin, kuten esimerkiksi tilausten mukaisia tilausajolaskuja ja luottokortilla tehtyjä matkoihin liittyviä matkasuunnitelmalla hyväksyttyjä menoja.

Menojen ja tulojen hyväksyjien on noudatettava Tampereen kaupungin hallintosäännön ja taloudenhoidon konsernimääräyksen määräyksiä.

Tällä päätöksellä kumotaan asiasta aiemmin tehty liikunta- ja nuorisojohtajan päätös 30.3.2022 § 75.

Allekirjoitus

Liikunta- ja nuorisojohtaja Jukka Etu-Seppälä

Organisaatiotieto

Tampere

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai valitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
-varhaiskasvatuslain 57 §:n mukaista huomautusta tai huomion kiinnittämistä (Varhaiskasvatuslaki 63 § 2 mom.)