§ 41 6AIKA: Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -projektin toteuttamisajan jatkaminen lukiokoulutuksessa

Lataa  Kuuntele 

TRE:8370/02.04.01/2016

Päätöspäivämäärä

29.5.2020

Päätöksen tekijä

Lukiokoulutuksen johtaja, Toisen asteen koulutuspalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Projektipäällikkö Juha Sormunen, puh. 040 137 3248, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Lukiokoulutuksen johtaja Jorma Suonio, puh. 050 330 2078, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Lukiokoulutuksen johtaja on päättänyt 17.11.2017 §56, että Tampereen kaupungin lukiokoulutuksessa toteutetaan rahoituspäätöksen 15.8.2017 (dnro EURA 2014/4853/09 02 01 01/2016/UML) mukainen 6AIKA: Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt - projekti (hankekoodi A73085) ajalla 13.11.2017– 30.4.2020. Tredu hallinnoi projektissa Tredun ja lukiokoulutuksen osuutta.

Helsingin kaupunki toimii 6AIKA: Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt - projektin hallinnoijana ja toteuttamisessa ovat mukana osatoteuttajina Espoon kaupunki, Oulun kaupunki, Tampereen kaupunki/Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Tampereen lukiokoulutus ja Tampereen perusopetus, Turun kaupunki, Oulun ammattikorkeakoulu Oy, Tampereen ammattikorkeakoulu Oy, Turun ammattikorkeakoulu Oy ja Forum Virium Helsinki Oy.

Projektin hallinnoija Helsingin kaupunki on hakenut hankkeen toteutukseen jatkoaikaa Uudenmaan liitolta 25.5.2020. Uudenmaan liitto on myöntänyt päätöksellään 26.5.2020 (dnroEURA 2014/4853/09 02 01 01/2016/UML) avustuksen käyttöajalle jatkoa 30.11.2020 asti.

Elinvoima- ja kilpailukyky palvelualueen johtajan päätöksen 30.1.2020 §19 perusteella lukiokoulutuksen johtaja päättää irtaimen omaisuuden sekä palvelujen hankinnasta, luovuttamisesta ja vuokrauksesta sekä sopimusten hyväksymisestä.

 

Päätös

6AIKA: Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt - projektin toteuttamisaikaa jatketaan Tampereen kaupungin lukiokoulutuksessa 30.11.2020 asti Uudenmaan liiton päätöksen 26.5.2020 (dnroEURA 2014/4853/09 02 01 01/2016/UML) mukaisesti. 

Allekirjoitus

 Jorma Suonio, lukiokoulutuksen johtaja

Organisaatiotieto

Tampere