§ 12 Aiesopimuksen hyväksyminen osallistumisesta Lukiopaja LUPA -hankkeen toteutukseen

Lataa  Kuuntele 

TRE:1354/00.01.05/2021

Päätöspäivämäärä

18.2.2021

Päätöksen tekijä

Lukiokoulutuksen johtaja, Toisen asteen koulutuspalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Kehittämispäällikkö Anne Nousiainen, p. 040 801 6995, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Lukiokoulutuksen johtaja Jorma Suonio, p. 050 330 2078, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Silta-Valmennusyhdistys ry hakee rahoitusta Lukiopaja LUPA -hankkeelle (tässä vaiheessa vielä työnimi) Keski-Suomen ELY-keskuksen 18.2.2021 päättyvästä ESR-hankehausta. Hankkeessa tuetaan mielenterveysongelmista kärsiviä lukiolaisia mm. vahvistamalla pienryhmissä heidän elämänhallintataitojaan. Tampereen kaupungin lukiokoulutusta on pyydetty mukaan hankkeeseen osatoteuttajaksi.

Projektia hallinnoivan Silta-Valmennusyhdistys ry:n ja Tampereen kaupungin lukiokoulutuksen välisellä aiesopimuksella sovitaan alustavasti yhteistyöstä hankkeen toteuttamiseksi. Hankkeen saadessa myönteisen rahoituspäätöksen sovitaan tarkemmasta yhteistyöstä laajemmalla projektisopimuksella. Hanke on tarkoitus toteuttaa 1.8.2021 - 31.8.2023.

Koska rahoittajala edellyttää, että vain koordinaattori allekirjoittaa rahoitushakemuksen sähköisesti EURA2014-järjestelmässä valtuutetaan aiesopimuksella Siltavalmennus ry allekirjoittamaan rahoitushakemus Tampereen kaupungin lukiokoulutuksen puolesta. 

Lukiokoulutuksen johtajan päätösvalta asiassa perustuu palvelualueen johtajan päätökseen 23.10.2020 § 128 Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen toimintasääntö. (Toimintasäännön liite: Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtajan toimivallan siirtäminen 1.11.2020 alkaen.)

 

Päätös

Silta-Valmennusyhdistys ry:n ja Tampereen kaupungin lukiokoulutuksen välinen aiesopimus yhteistyöstä Lukiopaja LUPA -hankkeessa hyväksytään esityksen mukaisesti. 

Valtuutetaan Siltavamennys ry allekirjoittamaan rahoitushakemus Tampereen lukiokoulutuksen puolesta rahoittajan edellyttämällä tavalla EURA2014-järjestelmässä. 

Sopimus sitoo Tampereen kaupunkia lopullisesti kuitenkin vasta, kun kaupungin sopimusta koskevat päätökset ovat saaneet lainvoiman. 

Allekirjoitus

Lukiokoulutuksen johtaja Jorma Suonio

Organisaatiotieto

Tampere