§ 44 Changing Cities,​ Future Citizens -​projektin toteutusajan jatkaminen lukiokoulutuksessa

Lataa  Kuuntele 

TRE:1825/02.04.01/2019

Päätöspäivämäärä

20.4.2021

Päätöksen tekijä

Lukiokoulutuksen johtaja, Toisen asteen koulutuspalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Apulaisrehtori Maarit Luhtala, puh. 040 806 4080, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Lisätietoja päätöksestä

Lukiokoulutuksen johtaja Jorma Suonio,​ puh. 050 330 2078,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Päätöksen perustelut

Lukiokoulutuksen johtaja on päättänyt 29.8.2019, että Tampereen kaupungin lukiokoulutuksessa/ Tammerkosken lukiossa toteutetaan Opetushallituksen rahoittamana hankesopimuksen numero 2019-1-FI01-KA229-060730_1 mukainen Changing Cities,​ Future Citizens -​projekti ajalla 1.9.2019 -​ 31.8.2021.

Projektin tavoitteena on, että sen kautta opiskelijat tutustuvat kaupunkisuunnittelun teemoihin. Tutkittavia teemoja/ kysymyksiä ovat mm. miten kaupunkisuunnittelu tapahtuu, miten oma kaupunki muuttuu ja kehittyy, miten erilaiset kaupungit ulkomailla kehittyvät, miten tämä kehitys vaikuttaa valtion ja Euroopan tasolla ja voivatko yksityiset kansalaiset vaikuttaa tähän omalla toiminnallaan. Projektissa järjestetään viisi lähitapaamista projektin toteutusaikana, yksi kussakin partnerikaupungissa.

Tampereen kaupunki/ Tampereen kaupungin lukiokoulutus on koronaviruspandemiasta johtuen hakenut 4.5.2020 muutosta projektin toteuttamisaikaan (jatkoaikaa projektin toteuttamiseen). Opetushallitus on antanut 20.5.2020 hankesopimusta koskevan muutospäätöksen (dnro OPH-1545-2020), jonka mukaan uusi toteuttamisaika on 1.9.2019 - 31.8.2022. 

Lukiokoulutuksen johtajan päätösvalta asiassa perustuu palvelualueen johtajan päätökseen 17.2.2021 § 31 Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen toimintasääntö. (Toimintasäännön liite: Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtajan toimivallan siirtäminen 1.3.2021 alkaen.) 

 

Päätös

Tampereen kaupungin lukiokoulutuksessa toteutettavan Changing Cities,​ Future Citizens -​projektin toteutusaikaa jatketaan Opetushallituksen hankesopimusta koskevan muutospäätöksen (dnro OPH-1545-2020) mukaisesti 31.8.2022 asti.

Allekirjoitus

Lukiokoulutuksen johtaja Jorma Suonio

Organisaatiotieto

Tampere