§ 66 EXCALIBUR –projektin mandaatin hyväksyminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:3954/02.04.01/2021

Päätöspäivämäärä

11.6.2021

Päätöksen tekijä

Lukiokoulutuksen johtaja, Toisen asteen koulutuspalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Lehtori Laura Pihkala-Posti, puh. 050 530 4188, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Lukiokoulutuksen johtajan 1. varahenkilö Tuija Ylöniemi, puh. 040 701 4814, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki/ Tampereen kaupungin lukiokoulutus on mukana osatoteuttajana Erasmus+ KA220 yhteishankkeen EXCALIBUR - EXpanding Content And Language Integrated learning through BUilding a sustainable future in Realtime (ID KA220-SCH-FC89EE01) rahoitushaussa. Hankkeen koordinaattorina toimii Tampereen korkeakoulusäätiö / Tampereen yliopisto.

Rahoitushaku on Erasmus+ yleissivistävän koulutuksen kumppanuushankkeiden KA220-SCH rahoitushaku, jossa rahoitetaan yleissivistävän koulutuksen kehittämiseen yhteistyössä kansainvälisten kumppaneiden kanssa keskittyviä projekteja. Rahoitettavissa hankkeissa voidaan tuottaa esim. opetusmateriaalia tai koulutuskokonaisuuksia. Hankkeissa keskeistä on, että niihin osallistuvat toimijat kehittävät ja vahvistavat partneriverkostojaan sekä lisäävät kansainvälistä yhteistyötä ja toimintojensa kansainvälisyyttä. EXCALIBUR -hanke on monialainen projekti, jossa edistetään luonnontieteiden ja kielen opppimista virtuaalisessa ympäristössä.

Hankkeen koordinaattori on toimittanut allekirjoitettavaksi partnerimandaatin, jolla Tampereen kaupunki/ Tampereen kaupungin lukiokoulutus valtuuttaa koordinaattorin

- jättämään rahoitushakemuksen puolestaan rahoittajalle,

- vastaanottamaan avustuksen sen edelleen maksamiseksi Tampereen kaupungille,

- allekirjoittamaan puolestaan rahoitusta koskevan sopimuksen rahoittajan kanssa, mikäli projektille myönnetään rahoitus,

- toimimaan puolestaan rahoitussopimusta koskevissa asioissa.

Samalla Tampereen kaupunki/ Tampereen kaupungin lukiokoulutus sitoutuu toimittamaan koordinaattorille rahoittajan pyytämät tiedot. Mandaatilla vakuutetaan, ettei Tampereen kaupunki/ Tampereen kaupungin lukiokoulutus ole hakenut hankkeen toimintaan rahoitusta muualta.

Lukiokoulutuksen johtajan päätösvalta asiassa perustuu palvelualueen johtajan päätökseen 27.4.2021 § 87 Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen toimintasääntö. (Toimintasäännön liite: Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtajan toimivallan siirtäminen 1.5.2021 alkaen.)

Päätös

Tampereen kaupunki/ Tampereen kaupungin lukiokoulutuksen ja Tampereen korkeakoulusäätiö / Tampereen yliopiston välinen EXCALIBUR - EXpanding Content And Language Integrated learning through BUilding a sustainable future in Realtime -hankkeen mandaatti hyväksytään esityksen mukaisesti.

Sopimus sitoo Tampereen kaupunkia lopullisesti kuitenkin vasta, kun kaupungin sopimusta koskevat päätökset ovat saaneet lainvoiman.

Allekirjoitus

Lukiokoulutuksen johtajan 1. varahenkilö Tuija Ylöniemi

Organisaatiotieto

Tampere