§ 29 EXCALIBUR -projektin toteuttaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:3954/02.04.01/2021

Päätöspäivämäärä

4.4.2022

Päätöksen tekijä

Lukiokoulutuksen johtaja, Toisen asteen koulutuspalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Lehtori Laura Pihkala-Posti, puh. 050 530 4188, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Lukiokoulutuksen johtajan 1. varahenkilö Tuija Ylöniemi,​ puh. 040 701 4814,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen korkeakoulusäätiö/ Tampereen yliopisto on 21.5.2021 hakenut rahoitusta Erasmus+ KA220 yhteishankkeen nimeltä EXCALIBUR - EXpanding Content And Language Integrated learning through BUilding a sustainable future in Realtime in immersive environments (ID KA220-SCH-FC89EE01) toteuttamiseen. Tampereen kaupunki/ Tampereen kaupungin lukiokoulutus on ollut mukana rahoitushaussa osatoteuttajana. 

EXCALIBUR -hanke on monialainen projekti, jonka keskiössä on edistää luonnontieteiden ja kielen oppimista virtuaalisessa ympäristössä. Hankkeessa integroidaan vieraan kielen oppimisen, kulttuurien välisen viestinnän ja luonnontiedeaineiden sisältöjä. Hankkeen keskeisenä sisältönä Tampereen kaupungin lukiokoulutuksessa on, että lukion opiskelijat pääsevät hankkeen kautta harjoittelemaan ja toteuttamaan kansaivälistä yhteistyötä globaalien haasteiden ratkaisemisessa. Lisäksi hankkeen aikana opiskelijat ja opettajat kehittävät yhdessä mahdollisimman toimivia virtuaalikonsepteja ainerajat ylittävään projektiyhteistyöhön. 

Projektia koordinoi Tampereen korkeakoulusäätiö/ Tampereen yliopisto ja partnereina toimivat Universita Telematica Degli Studi IUL (Italia), Universitetet i Tromsoe - Norges Arktiske Universitet (Norja), Landesmedienzentrum Baden-Wurttemberg (Saksa), Teachergaming LLC (Suomi), Hittorf Gymnasium (Saksa) ja Tampereen kaupunki/ Tampereen kaupungin lukiokoulutus. Lisäksi hankkeessa on mukana muita eurooppalaisia kouluja associate partnereina. 

Projekti toteutetaan Tampereen kaupungin lukiokoulutuksessa/ Tampereen klassillisessa lukiossa ajalla 1.4.2022 - 28.2.2024. Hankkeen kustannukset ovat tukikelpoisia 28.2.2022 alkaen. 

Opetushallitus (OPH) on antanut projektille myönteisen rahoituspäätöksen (ilmoitus päätöksestä 22.10.2021, hankenro 2021-1-FI01-KA220-SCH-000029713). Päätöksen mukainen projektille myönnettävä avustus on 222 004 euroa. Hankkeen koordinaattori Tampereen korkeakoulusäätiö/ Tampereen yliopisto on jättänyt rahoittajalle (OPH) hankkeen budjettia koskevan muutoshakemuksen. Muutoshakemuksen mukainen Tampereen kaupungin lukiokoulutuksen osuus projektin kokonaiskustannusarviosta on 19 684 euroa, josta tuen osuus on 19 684 euroa. Budjetti vahvistetaan vielä myöhemmin, kun rahoittaja on antanut muutoshakemusta koskevan päätöksen. Mahdollisesta omarahoitusosuudesta tehdään erillinen viranhaltijapäätös myöhemmin. 

Lukiokoulutuksen johtajan päätösvalta asiassa perustuu palvelualueen johtajan päätökseen 10.1.2022 § 6 Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen toimintasääntö. (Toimintasäännön liite: Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtajan toimivallan siirtäminen 10.1.2022 alkaen.)

Päätös

Tampereen kaupungin lukiokoulutuksessa toteutetaan rahoituspäätöksen hankenumero 2021-1-FI01-KA220-SCH-000029713 mukainen EXCALIBUR - EXpanding Content And Language Integrated learning through BUilding a sustainable future in Realtime in immersive environments -projekti ajalla 1.4.2022 - 28.2.2024. 

Rahoittajalle (OPH) jätetyn hankkeen budjettia koskevan muutoshakemuksen mukainen Tampereen kaupunki/ Tampereen kaupungin lukiokoulutuksen osuus projektin kokonaiskustannusarviosta on 19 684 euroa, josta avustuksen osuus on 19 684 euroa. Budjetti vahvistetaan vielä myöhemmin, kun rahoittaja on antanut muutoshakemusta koskevan päätöksen. Mahdollisesta omarahoitusosuudesta tehdään erillinen viranhaltijapäätös myöhemmin. 

Projektin vastuulliseksi hoitajaksi nimetään lehtori Laura Pihkala-Posti.

Taloushallinnon yhteyshenkilönä on suunnittelija Erja Takala.

Projektin vastuullisen hoitajan ja taloushallinnon yhteyshenkilön esimiehinä toimivat heidän vakituiset esimiehensä.

Projektin kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 134008 ja PRR-osalta E1340_222_01.

Lukiokoulutuksen johtajan päätöksen 26.8.2021 (83 §) mukaan projektin vastuullisella hoitajalla on tilausoikeus projektin kustannusarvion puitteissa. Kustannusten hyväksymisessä noudatetaan lukiokoulutuksen johtajan päätöksiä hyväksymisoikeuksista. 

Projektissa noudatetaan Tampereen kaupungin hankintaohjeistusta,​ taloudenhoidon konsernimääräystä ja projektiohjeistusta. 

Allekirjoitus

Lukiokoulutuksen johtajan 1. varahenkilö Tuija Ylöniemi

Organisaatiotieto

Tampere