§ 102 EXCALIBUR-projektin yhteistyösopimuksen hyväksyminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:3954/02.04.01/2021

Päätöspäivämäärä

16.12.2022

Päätöksen tekijä

Lukiokoulutuksen johtaja, Toisen asteen koulutuspalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Lehtori Laura Pihkala-Posti, puh. 050 530 4188, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Lukiokoulutuksen johtaja Mari Aalto, puh. 040 187 4593 , mari.aalto1@tampere.fi 

Päätöksen perustelut

Tampereen korkeakoulusäätiö / Tampereen yliopisto on 21.5.2021 hakenut rahoitusta Erasmus+ KA220 yhteishankkeen nimeltä EXCALIBUR - EXpanding Content And Language Integrated learning through BUilding a sustainable future in Realtime in immersive environments (ID KA220-SCH-FC89EE01) toteuttamiseen. Tampereen kaupunki / Tampereen kaupungin lukiokoulutus on ollut mukana rahoitushaussa osatoteuttajana. 

Projektia koordinoi Tampereen korkeakoulusäätiö / Tampereen yliopisto ja partnereina toimivat Universita Telematica Degli Studi IUL (Italia), Universitetet i Tromsoe - Norges Arktiske Universitet (Norja), Landesmedienzentrum Baden-Wurttemberg (Saksa), Teachergaming LLC (Suomi), Hittorf Gymnasium (Saksa) ja Tampereen kaupunki / Tampereen kaupungin lukiokoulutus. Lisäksi projektissa on mukana muita eurooppalaisia kouluja associate partnereina. 

Tampereen korkeakoulusäätiö / Tampereen yliopisto on laatinut yhteistyösopimusesityksen. Sopimus määrittelee projektin osapuolten tehtävät, velvollisuudet ja vastuut. Osapuolet sitoutuvat tällä sopimuksella yhdessä toteuttamaan projektin rahoittajalta saadun rahoituspäätöksen ja rahoittajan hyväksymän projektisuunnitelman mukaisesti. Sopimus sitoo Tampereen kaupunkia lopullisesta kuitenkin vasta, kun sopimusta koskevat päätökset ovat saaneet lainvoiman.

Liitteenä oleva sopimuksen liite 6 rahoitushakemus on salainen laki Viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 § 1 mom. 17, 20 ja 21 mukaan.

Lukiokoulutuksen johtajan päätösvalta asiassa perustuu palvelualueen päätökseen 16.6.2022 § 69 Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen toimintasääntö. (Toimintasäännön liite: Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtajan toimivallan siirtäminen 1.8.2022 alkaen.)

Päätös

Hyväksytään liitteenä oleva Tampereen kaupungin / Tampereen kaupungin lukiokoulutuksen ja Tampereen korkeakoulusäätiö / Tampereen yliopiston välinen EXCALIBUR-projektin yhteistyösopimus.

Sopimus sitoo Tampereen kaupunkia lopullisesta kuitenkin vasta, kun sopimusta koskevat päätökset ovat saaneet lainvoiman. 

Allekirjoitus

Lukiokoulutuksen johtaja Mari Aalto

Organisaatiotieto

Tampere