§ 88 Education for Sustainable Development -projektin toteuttaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:5965/02.04.01/2020

Päätöspäivämäärä

16.9.2021

Päätöksen tekijä

Lukiokoulutuksen johtaja, Toisen asteen koulutuspalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Lehtori Laura Sipilä, puh. 040 825 3956, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Lisätietoja päätöksestä

vt. lukiokoulutuksen johtaja Matti Hännikäinen, p. 050 3466 492, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupungin tsekkiläinen partneri VYSOCINA KRAJ on 23.4.2020 hakenut rahoitusta Erasmus+ ILTAE -projektin "Education for Sustainable Development" toteuttamiseen. Tampereen kaupungin lukiokoulutus on ollut mukana rahoitushaussa osatoteuttajana.

Education for Sustainable Development -projekti on jatkoa Inquiry-Based Learning and Training Across Europe (ILTAE)-projektille. Jatkoprojekti keskittyy poikkitieteelliseen, kokeilevaan ja tutkivaan oppimiseen ja opettamiseen, missä tutkitaan ilmastonmuutosta ja muita ympäristöongelmia eri luonnontieteiden menetelmiä ja tekniikoita hyödyntäen. 

Projektin tavoitteina Tampereen kaupungin lukiokoulutuksessa ovat lisääntyneen ja kehittyneen opetusosaamisen (esim. yhteisopettajuus eri oppiaineiden välillä) lisäksi opiskelijoiden laaja-alaisen osaamisen kehittyminen luonnontieteissä, ja sen myötä tulevaisuuden luonnontieteellisten ja teknisten alojen osaajien valmiuksien kehittäminen jatko-opintoja ja työelämää varten. Hyötyinä ovat myös koulun kansainvälisen profiilin ylläpito ja kehittäminen sekä vähävaraisille opiskelijoille mahdollisuus kv-toimintaan.

Projektia koordinoi VYSOCINA KRAJ (Tsekki) ja osatoteuttajina toimivat Amt der NÖ Landesregierung, Landesschulrat für Niederösterreich (Itävalta), Grand Est Region, Rectorat de l'académie de Reims (Ranska), Lycée Libergier, Reims (Ranska), Lycée Hessel Epernay (Ranska) ja Tampereen kaupunki.

Projekti toteutetaan Tampereen kaupungin lukiokoulutuksessa/ Tampereen klassillisessa lukiossa ajalla 1.12.2020 - 28.2.2023.

Projekti on saanut myönteisen rahoituspäätöksen 4.11.2020 (dnro 2020-1-CZ01-KA201-078286). Tampereen kaupungin lukiokoulutuksen osuus projektin kokonaiskustannusarviosta on 32 970 euroa, josta tuen osuus on 22 270 euroa ja omarahoitusosuus 10 700 euroa.

Lukiokoulutuksen johtajan päätösvalta asiassa perustuu palvelualueen johtajan päätökseen 3.9.2021 § 134 Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen toimintasääntö. (Toimintasäännön liite: Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtajan toimivallan siirtäminen 6.9.2021 alkaen.)

Päätös

Tampereen kaupungin lukiokoulutuksessa toteutetaan rahoituspäätöksen 4.11.2020 (dnro 2020-1-CZ01-KA201-078286) mukainen Education for Sustainable Development-projekti.

Tampereen kaupungin lukiokoulutuksen osuus projektin kokonaisbudjetista on 32 970 euroa, josta avustuksen osuus on 22 270 euroa ja omarahoituksen osuus 10 700 euroa. 

Projektin vastuulliseksi hoitajaksi nimetään lehtori Laura Sipilä.

Taloushallinnon yhteyshenkilönä on suunnittelija Erja Takala.

Projektin vastuullisen hoitajan, taloushallinnon yhteyshenkilön ja projektipalvelusihteerin esimiehinä toimivat heidän vakituiset esimiehensä.

Projektin kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 134008 ja PRR- osalta E1340_202_03.

Lukiokoulutuksen johtajan päätöksen 19.11.2020 (88 §) mukaan projektin vastuullisella hoitajalla on tilausoikeus projektin kustannusarvion puitteissa. Kustannusten hyväksymisessä noudatetaan lukiokoulutuksen johtajan päätöksiä hyväksymisoikeuksista.

Projektissa noudatetaan Tampereen kaupungin hankintaohjeistusta, taloudenhoidon konsernimääräystä ja projektiohjeistusta.

 

Allekirjoitus

vt. lukiokoulutuksen johtaja Matti Hännikäinen

Organisaatiotieto

Tampere