§ 59 Globaali lukio - kohti transformatiivista oppimista -projektin toteuttaminen lukiokoulutuksessa

Lataa  Kuuntele 

TRE:4500/02.04.01/2020

Päätöspäivämäärä

2.9.2020

Päätöksen tekijä

Lukiokoulutuksen johtaja, Toisen asteen koulutuspalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Lehtori Heidi Meltovuo, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Lukiokoulutuksen johtaja Jorma Suonio, puh. 050 330 2078, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupungin lukiokoulus on hakenut 6.5.2020 valtionavustusta opetushallitukselta yleissivistävän koulutuksen kansinvälistymisen, kansainvälistymisen kehittämishankkeet 2020 -rahoitushausta Globaali lukio - kohti transformatiivista oppimista -projektille. Opetushallitus on antanut  projektille myönteisen rahoituspäätöksen 26.6.2020 (OPH/9/520/2020). Opetushallitus myöntää avustusta hankkeelle 6 000 euroa. Hankkeelle hyväksytyt kokonaisnettomenot ovat yhteensä 7 500 euroa. Lukioiden omarahoitus osuus on 1500 euroa.

Projektin tavoitteena oppiainerajat ylittävän globaalikasvatuksen verkko-opintojakson suunnittelu ja valmistelu koko Tampereen lukiokoulutuksen käyttöön. Opintojakso mahdollistaa vastuullisen kansainvälisyyden toteutumisen kotikansainvälisyyshankkeena ja tarjoaa opiskelijoille yhdenvertaisen mahdollisuuden kansainvälistymiseen. Verkkokurssista syntyy skaalattava pilottimalli, joka on laajasti hyödynnettävissä ja valtakunnallisesti esiteltävissä.

Projektitoteutetaan Tampereen kaupungin lukiokoulutuksessa 31.8.2020-31.5.2021

Projektin tavoitteena on toteuttaa ja luoda reformiin nojautuva käytännön toimeenpanomalli, jolla voidaan vastata yritysten osaajapulaan sekä sitouttaa yritykset pitkäaikaiseen yhteiseen toimintaan.

Elinvoima- ja kilpailukyky palvelualueen johtajan päätöksen 30.7.2020 § 93 perusteella lukiokoulutuksen johtaja päättää irtaimen omaisuuden sekä palvelujen hankinnasta, luovuttamisesta ja vuokrauksesta sekä sopimusten hyväksymisestä.

Päätös

Tampereen kaupungin lukiokoulutuksessa toteutetaan rahoituspäätöksen 26.6.2020 (OPH 9/520/2020) mukainen Globaali lukio - kohti transformatiivista oppimista -projekti ajalla 31.8.2020 – 31.5.2021. Projektin saama rahoitus on 6000 euroa. Lukiokoulutuksen omarahoituksen osuus on 1500 euroa. Projektin kokonaismenot ovat 7500 euroa.  

Projektin vastuulliseksi hoitajaksi nimetään Heidi Meltovuo.

Projektityöryhmän jäseneksi nimetään Mari Vares.

Projektin taloushallinnon yhteyshenkilö nimetään myöhemmin.

Projektin vastuullisen hoitajan ja taloushallinnon yhteyshenkilön esimiehinä toimivat heidän vakituiset esimiehensä.

Projektin kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 134107 ja PRR-osalta H1340_202_01

Projektissa noudatetaan Tampereen kaupungin hankintaohjeistusta, taloudenhoidon konsernimääräystä ja projektiohjeistusta.

 

Allekirjoitus

Lukiokoulutuksen johtaja Jorma Suonio

Organisaatiotieto

Tampere