§ 7 Go lukiot Go 2.0. -projektin valtionavustuksen palautus

Lataa  Kuuntele 

TRE:1827/02.04.01/2019

Päätöspäivämäärä

4.2.2021

Päätöksen tekijä

Lukiokoulutuksen johtaja, Toisen asteen koulutuspalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Lehtori Mirva Ikola, puh. 040 704 2812, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Lisätietoja päätöksestä

Lukiokoulutuksen johtaja Jorma Suonio, puh. 050 330 2078, etunimi. sukunimi@tampere.fi 

Päätöksen perustelut

Lukiokoulutuksen johtaja on päättänyt 18.6.2019 (§47), että Tampereen kaupungin lukiokoulutuksessa toteutetaan rahoituspäätöksen 29.5.2019 (dnro LSSAVI/3885/2019) mukainen Go lukiot Go 2.0 -projekti.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on 29.05.2019 päätöksellään LSSAVI/3885/2019 myöntänyt valtionavustusta 39 000,00 euroa Tampereen kaupungille Go lukiot Go 2.0-hankkeelle. Hakemusvaiheessa hankkeen hyväksytty kustannusarvio on ollut 87 390,00 euroa. Avustus voi rahoituspäätöksen mukaan kattaa enintään 50 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle on toimitettu valtionavustuksen käytöstä selvitys 18.11.2020. Selvityksen mukaan toiminnan kokonaiskustannukset ovat olleet 66 908,42 euroa.

Aluehallintovirasto on antanut 2.2.2021 (LSSAVI/3885/2019) Tampereen kaupunginlle palautuspyynnön käyttämättä jäänestä valtionavustuksesta. Valtionavustuksen saajaa kehotetaan palauttamaan liikaa maksettua valtionavustusta 5 545,79 euroa ja sille korkoa 239,36 euroa. Palautus, yhteensä 5 785,15 euroa, kehotetaan maksamaan aluehallintoviraston tulotilille 16.02.2021 mennessä. Käyttämättä jäänyt avustus palautetaan korkoineen aluehallintovoirastolle rahoituspäätöksen ehtojen mukaisesti. 

Lukiokoulutuksen johtajan päätösvalta asiassa perustuu palvelualueen johtajan päätökseen 23.10.2020 § 128 Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen toimintasääntö. (Toimintasäännön liite: Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtajan toimivallan siirtäminen 1.11.2020 alkaen.)

 

Päätös

Go lukiot Go 2.0. -projektin käyttämättä jäänyt valtionavustuksen osuus 5 545,79 euroa ja sille korkoa 239,36 euroa palautetaan aluehallintovirastolle AVI:n palautuspyynnön ja avustuspäätöksen ehtojen mukaisesti. 

Palautettava valtionavustus korkoineen yhteensä 5 785,15 euroa, maksetaan kustannuspaikalta 134107 ja PRR- osalta H1340_192_03.

Allekirjoitus

Lukiokoulutuksen johtaja Jorma Suonio

Organisaatiotieto

Tampere