§ 66 Go lukiot&Tredu Go! -projektin toteuttaminen lukiokoulutuksessa

Lataa  Kuuntele 

TRE:4515/02.04.01/2020

Päätöspäivämäärä

1.10.2020

Päätöksen tekijä

Lukiokoulutuksen johtaja, Toisen asteen koulutuspalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Lehtori Mirva Ikola, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Lukiokoulutuksen johtaja Jorma Suonio, puh. 050 330 2078, etunimi. sukunimi@tampere.fi 

Päätöksen perustelut

Opetus- ja kulttuuriministeriö on 31.1.2020 julistanut haettavaksi Liikkuva opiskelu -ohjelman kehittämisavustukset lukio- ja ammatillisen koulutuksen järjestäjille lukuvuodelle 2020-2021. Tampereen kaupungin toisen asteen koulutus on hakenut 6.3.2020 rahoitusta toisen asteen yhteishankkeen Go lukiot&Tredu Go!-projektin toteuttamiseen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta. Rahoittajalle on toimitettu tarkennettu rahoitushakemus 1.4.2020. Projekti on jatkoa lukuvuosina 2017-2019 toteutetuille GO toinen aste GO! -projekteille sekä lukuvuonna 2019-2020 toteutetulle Go lukiot Go 2.0- hankkeelle. 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on antanut projektille myönteisen rahoituspäätöksen 18.6.2020 (dnro LSSAVI/4161/2020). Päätöksen mukaan projektille myönnetään avustusta 40 000 euroa. Projektin kokonaiskustannukset ovat 80 000 euroa. Lukiokoulutuksen osuus hankkeen kokonaiskustannuksista on 59% eli 47200 euroa  ja lukiokoulutuksen omarahoituksen osuus on 23 600 euroa.

Go lukiot&Tredu Go!  hankkeen tavoitteena on edellisten vuosien aikana saatujen hyvien kokemusten ja käytäntöjen juurruttaminen sekä uudet toimintamallit, liittyen liikkumiseen koulupäivän aikana. Tavoitteena on, että liikunta on osa normaalia toimintaa niin oppituntien ulkopuolella kuin myös kouluajalla.

Projekti toteutetaan Tampereen kaupungin lukiokoulutuksessa ajalla 1.10.2020-30.6.2021. 

Lukiokoulutuksen johtajan päätöksen 30.5.2017 (16 §) mukaan projektin vastuullisella hoitajalla on tilausoikeus projektin kustannusarvion puitteissa. Kustannusten hyväksymisessä noudatetaan lukiokoulutuksen johtajan päätöksiä hyväksymisoikeuksista.

Elinvoima- ja kilpailukyky palvelualueen johtajan päätöksen 30.7.2020 § 93 perusteella lukiokoulutuksen johtaja päättää irtaimen omaisuuden sekä palvelujen hankinnasta, luovuttamisesta ja vuokrauksesta sekä sopimusten hyväksymisestä.

Päätös

Tampereen kaupungin lukiokoulutuksessa toteutetaan rahoituspäätöksen 18.6.2020 (LSSAVI/4161/2020) mukainen Go lukiot&Tredu Go! -projekti ajalla 1.10.2020–30.6.2021.

Projektin kokonaisbudjetti on 80 000 euroa, josta 40 000 euroa on omarahoitusosuutta. Lukiokoulutuksen osuus hankeen kustannuksista on 47 200 euroa, josta  omarahoituksen osuus on 23 600 euroa.

Projektin vastuulliseksi hoitajaksi lukiokoulutuksessa nimetään lehtori Karoliina Suoniemi.

Projektin taloushallinnon yhteyshenkilöksi nimetään Katja Hautala ja projektipalvelusihteeriksi Tiina Yli-Pietilä.

Projektin vastuullisen hoitajan, taloushallinnon yhteyshenkilön ja projektipalvelusihteerin esimiehinä toimivat heidän vakituiset esimiehensä.

Projektin kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 134107 ja PRR- osalta H1340_203_01_02.

Projektissa noudatetaan Tampereen kaupungin hankintaohjeistusta, taloudenhoidon konsernimääräystä ja projektiohjeistusta.

Allekirjoitus

Lukiokoulutuksen johtaja Jorma Suonio

Organisaatiotieto

Tampere