§ 8 Halu 2025 - projektin toteutusajan muutos

Lataa  Kuuntele 

TRE:721/02.04.01/2019

Päätöspäivämäärä

3.3.2020

Päätöksen tekijä

Lukiokoulutuksen johtaja, Toisen asteen koulutuspalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Lehtori Marja Pajula, puh 0407285181, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Lukiokoulutuksen johtaja Jorma Suonio, puh. 050 330 2078, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Päätöksen perustelut

Lukiokoulutuksen johtaja on päättänyt 26.5.2019 (38 §), että Tampereen kaupungin lukiokoulutuksessa/Hatanpään lukiossa toteutetaan Opetushallituksen rahoituspäätöksen hankenumero 2019- 1- FI01- KA101- 060421 mukainen Halu2025 - projekti ajalla 01.06.2019 - 31.05.2021.

EU:n Erasmus+ yleissivistävän koulutuksen KA1 Liikkuvuus projekti ei alkuperäisen suunnitelman mukaisesti käynnistynyt vielä vuoden 2019 loppuun mennessä, joten projektiajalle haettiin hankekauden muutosta rahoittajalta sähköpostitse 16.1.2020. Rahoittaja on hyväksynyt hankekautta koskevan sopimusmuutoksen 16.1.2020 drno 2019-1-FI01-KA101-06421, jossa projektin toteutusajaksi on muutettu 31.12.2019-30.12.2021. Muut hankesopimuksen ehdot pysyvät ennallaan.

Elinvoima- ja kilpailukyky palvelualueen johtajan päätöksen 30.1.2020 § 19 perusteella lukiokoulutuksen johtaja päättää irtaimen omaisuuden sekä palvelujen hankinnasta, luovuttamisesta ja vuokrauksesta sekä sopimusten hyväksymisestä.

Päätös

Halu 2025  -projektin toteutusajankohta muutetaan 31.12.2019-30.12.2021 väliseksi ajaksi Opetushallituksen päätöksen 16.1.2020, dnro 2019-1-FI01-KA101-060421 mukaisesti.

Allekirjoitus

Lukiokoulutuksen johtaja Jorma Suonio

Organisaatiotieto

Tampere