§ 72 Harkinnanvarainen ateriakorvaus syksyn 2020 ylioppilaskirjoituksiin osallistuneen opiskelijan osalta

Lataa  Kuuntele 

TRE:2202/12.02.03/2020

Päätöspäivämäärä

19.11.2020

Päätöksen tekijä

Lukiokoulutuksen johtaja, Toisen asteen koulutuspalvelut

Lisätietoja päätöksestä

Lukiokoulutuksen johtaja Jorma Suonio, puh. 050 330 2078, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupungin häiriötilanteiden johtoryhmä päätti 26.3.2020, että Tampereen kaupunki voi myöntää harkinnanvaraista ateriatukea toisen asteen opiskelijoille koronasta johtuvan etäopetuksen ajaksi. Tuki koskee Tampereen kaupungin lukioiden ja Tredun opiskelijoita. Tukea voi anoa poikkeustilanteeseen liittyvältä etäopiskelun ajalta.

Syyslukukauden 2020 alusta lukioissa siirryttiin lähiopetukseen, mutta syksyn ylioppilaskirjoituksiin osallistuvat 3. ja 4. vuositason opiskelijat osoitettiin etäopetukseen Pirkanmaan koronatartuntojen lisääntymisestä johtuen ajalle 9.9. - 1.10.2020 eli 1. jakson loppuun.

Ateriakorvausta erityisestä syystä haetaan Wilma- lomakkeella ja rehtori ratkaisee ateriakorvauksen myöntämisestä tapauskohtaisesti.

Erityisestä syystä myönnettävä ateriatuki on 3,50 e/päivä.

Lukiokoulutuksen johtajan päätösvalta asiassa perustuu Elinvoima- ja osaamislautakunnan päätökseen 30.1.2020 § 19: Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen toimintasääntö § 4.

Päätös

Tampereen kaupungin lukiokoulutus myöntää harkinnanvaraista ateriakorvausta opiskelijoilleen etäopetuksen aikana.

Syksyn 2020 ylioppilaskirjoituksiin osallistuneelle 3. ja 4. vuositason opiskelijalle voidaan myöntää ajalta 9.9.-1.10.2020 koronaviruksesta johtuvan etäopetukseen siirtymisen takia ateriakorvaus erityisestä syystä. Erityisestä syystä myönnettävä ateriatuki on 3,50 e/päivä.

Rehtorit toimeenpanevat määräaikaisen päätöksen korvauksesta. Korvaus tiliöidään kunkin lukion omalle kustannuspaikalle, toimintoalue 223.

Allekirjoitus

Lukiokoulutuksen johtaja Jorma Suonio

Organisaatiotieto

Tampere