§ 17 Hatanpään lukion opetussuunnitelman hyväksyminen v. 2021

Lataa  Kuuntele 

TRE:517/12.01.01/2021

Päätöspäivämäärä

22.3.2021

Päätöksen tekijä

Lukiokoulutuksen johtaja, Toisen asteen koulutuspalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Rehtori Ville Vuorisalmi, puh. 040 587 2849, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Lukiokoulutuksen johtaja Jorma Suonio, puh. 050 330 2078, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Elinvoima- ja osaamislautakunta hyväksyi Tampereen kaupungin nuorten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman 27.1.2021 § 16.
Tampereen kaupunkiseudulla paikallinen opetussuunnitelma on laadittu yhteisesti ja täydentäen lukiokohtaisena.

Oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma täydentää ja täsmentää opetussuunnitelman perusteiden ja seudullisen opetussuunnitelman sisältöjä niissä kohdin, jotka ohjautuvat oppilaitoksessa oman toimintakulttuurin mukaisesti. Koulukohtaisissa opetussuunnitelmissa keskiössä ovat koulujen erityistehtävät ja opetussuunnitelmalliset painotukset,​ jotka myös ilmentävät koulujen ilmettä ja profiilia.

Lukiokoulutuksen johtajan päätösvalta asiassa perustuu Elinvoima- ja osaamislautakunnan päätökseen 12.12.2018 § 140. Päätöksen liitteenä olevan delegointimatriisin mukaan lukiokoulutuksen johtaja hyväksyy koulukohtaisen opetussuunnitelman kuntatason opetussuunnitelman puitteissa (Lukiolain mukaisissa opiskelijaa ja opetusta koskevissa asioissa toimivallan siirtäminen lukiokoulutuksen palveluryhmän toimijoille 1.1.2019 alkaen).

Päätös

Hyväksyn Hatanpään lukion opetussuunnitelman 2021.
Päätöksen liitteenä on hyväksytty opetussuunnitelma.

Allekirjoitus

Lukiokoulutuksen johtaja Jorma Suonio

Organisaatiotieto

Tampere