§ 7 Kansainvälistyvä TamLu -projektin toteutusajan muutos

Lataa  Kuuntele 

TRE:717/02.04.01/2018

Päätöspäivämäärä

3.3.2020

Päätöksen tekijä

Lukiokoulutuksen johtaja, Toisen asteen koulutuspalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Lehtori Maarit Luhtala, puh. 040 806 4080, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Lukiokoulutuksen johtaja Jorma Suonio, puh. 050 330 2078, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Lukiokoulutuksen johtaja on päättänyt 24.5.2018 (32 §), että Tampereen kaupungin lukiokoulutuksessa / Tammerkosken lukiossa toteutetaan Opetushallituksen rahoituspäätöksen hankenumero 2018-1-FI01-KA101-046869 mukainen Kansainvälistyvä Tamlu - opettajien täydennyskoulutus uuden opetussuunnitelman hengessä -projekti ajalla 1.7.2018- 30.6.2020.

EU:n Erasmus+ yleissivistävän koulutuksen KA1 Liikkuvuus projektille on haettu hankekauden muutosta rahoittajalta sähköpostitse 7.1.2020. Rahoittaja on hyväksynyt hankekautta koskevan sopimusmuutoksen 8.1.2020 drno 2018-1-FI01-KA101-046869, jossa projektin toteutusajaksi on muutettu 1.11.2018-31.10.2020. Muut hankesopimuksen ehdot pysyvät ennallaan.

Elinvoima- ja kilpailukyky palvelualueen johtajan päätöksen 30.1.2020 § 19 perusteella lukiokoulutuksen johtaja päättää irtaimen omaisuuden sekä palvelujen hankinnasta, luovuttamisesta ja vuokrauksesta sekä sopimusten hyväksymisestä.

Päätös

TamLu-projektin toteutusajankohta muutetaan 1.11.2018-31.10.2020 väliseksi ajaksi Opetushallituksen päätöksen 8.1.2020, dnro 2019-1-FI01-KA101-046869 mukaisesti.

Allekirjoitus

Lukiokoulutuksen johtaja Jorma Suonio

Organisaatiotieto

Tampere