§ 34 Kansainvä​listyvä​ TamLu -​projektin toteutusajan muutos

Lataa  Kuuntele 

TRE:717/02.04.01/2018

Päätöspäivämäärä

16.4.2021

Päätöksen tekijä

Lukiokoulutuksen johtaja, Toisen asteen koulutuspalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Apulaisrehtori Maarit Luhtala, puh. 040 806 4080, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Lukiokoulutuksen johtaja Jorma Suonio, puh. 050 330 2078, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Lukiokoulutuksen johtaja on päättänyt 24.5.2018, että Tampereen kaupungin lukiokoulutuksessa/Tammerkosken lukiossa toteutetaan Opetushallituksen hankesopimuksen 2018-​1-​FI01-​KA101-​ 046869 mukainen Kansainvälistyvä Tamlu -​ opettajien täydennyskoulutus uuden opetussuunnitelman hengessä -​projekti ajalla 1.7.2018-​ 30.6.2020.

Projektin taustalla on lukion uusi opetussuunnitelma, Tammerkosken lukion kuvataiteen ja designin erityistehtävä sekä tavoite tehdä lukiosta aidosti kansainvälisyyttä tarjoava oppilaitos.  Projektin tavoitteena on vastata opettajien ja aineryhmien kehittämistarpeisiin: opetussuunnitelmaan liittyen hyvien käytänteiden hankkiminen ja arvioinnin monipuolistaminen, opiskelijan motivaation ja opettajien tvt- ja kielitaitojen parantaminen, kieltenopetuksen ja maantuntemuksen kehittäminen, opetuksen kansainvälistäminen ja yhteistyöverkoston kasvattaminen.  

Tampereen kaupunki/ Tampereen kaupungin lukiokoulutus on koronaviruspandemiasta johtuen hakenut 15.5.2020 muutosta projektin toteuttamisaikaan. Opetushallitus on antanut 26.5.2020 hankesopimusta koskevan muutospäätöksen (dnro OPH-1610-2020), jonka mukaan uusi toteuttamisaika on 1.11.2018 - 31.10.2021. 

Lukiokoulutuksen johtajan päätösvalta asiassa perustuu palvelualueen johtajan päätökseen 17.2.2021 § 31 Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen toimintasääntö. (Toimintasäännön liite: Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtajan toimivallan siirtäminen 1.3.2021 alkaen.) 

Päätös

Tampereen kaupungin lukiokoulutuksessa toteutettavan Kansainvä​listyvä​ TamLu -​projektin toteutusaikaa muutetaan Opetushallituksen hankesopimusta koskevan muutospäätöksen (dnro OPH-1610-2020) mukaisesti siten, että projektin uusi toteutusaika on 1.11.2018 - 31.10.2021. 

Allekirjoitus

Lukiokoulutuksen johtaja Jorma Suonio

Organisaatiotieto

Tampere