§ 82 Kestävä Samke -projektin toteuttaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:4644/02.04.01/2022

Päätöspäivämäärä

14.10.2022

Päätöksen tekijä

Lukiokoulutuksen johtaja, Toisen asteen koulutuspalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Lehtori Mikael Kalliokoski, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Lukiokoulutuksen johtaja Mari Aalto, p. 040 187 4593, mari.aalto1@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Opetushallitus on 9.5.2022 asettanut haettavaksi valtion erityisavustuksen perusopetuksen ja toisen asteen ilmasto- ja kestävyyskasvatukseen. Tampereen kaupunki on 13.6.2022 hakenut valtion erityisavustusta Kestävä Samke -projektin toteuttamiseen. 

Kestävä Samke -hankkeessa keskiössä on tukea ja mahdollistaa lukion opiskelijoista itsestään lähtevää ilmastotoimintaa kiireisen lukioarjen keskellä. Opiskelijoiden osallistaminen ilmastotoimintaan on haaste, johon tarvitaan uusia innovaatioita ja systemaattista kehitystä, jotta se mahdollistuu myös toisen asteen opiskelijoiden arjessa. Hanke toteutetaan Sammon keskuslukiossa, missä nuoret pääsevät hankkeen puitteissa itse suunnittelemaan ja toteuttamaan nuorille tarkoitettua ilmastotoimintaa. 

Hankkeen aikana tullaan Sammon keskuslukiossa mm. muodostamaan lukion opiskelijoista ilmastoryhmä, joka ideoi ja toteuttaa ilmastotoimintaa oppilaitoksessa vastuuopettajien johdolla. Hankkeen puitteissa opiskelijat pääsevät myös suunnittelemaan koulun ympäristöä monimuotoisemmaksi ja ilmastoystävällisemmäksi sekä ideoimaan ja toteuttamaan pienimuotoisen opintomatkan teemaan sopivaan kohteeseen kuten ilmastoasemalle, tutkimuslaitokseen tai luontokohteeseen. Hankkeen keskeisimpänä tavoitteena Tampereen kaupungin lukiokoulutuksessa on tuoda vaikuttava ilmastokasvatus osaksi koulun arkea ja tehdä se myös näkyväksi. Hankkeessa kehitetyt toimintamallit on myös helppo kopioida muille lukioille omaan toimintaan mukauttaen. 

Projekti toteutetaan Tampereen kaupungin lukiokoulutuksessa/ Sammon keskuslukiossa ajalla 14.10.2022 - 31.5.2024.

Opetushallitus on antanut projektille myönteisen rahoituspäätöksen 16.9.2022 (dnro 25/1132/2022). Päätöksen mukainen projektin hyväksytty kokonaiskustannusarvio on 39 650 euroa, josta valtionavustusta on 35 685 euroa. Tampereen kaupungin lukiokoulutuksen omarahoitusosuus on 3 965 euroa. 

Hankkeen kustannukset ovat tukikelpoisia ajalla 27.9.2022 - 31.5.2024. 

Lukiokoulutuksen johtajan päätösvalta asiassa perustuu palvelualueen johtajan päätökseen 16.6.2022 § 69 Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen toimintasääntö. (Toimintasäännön liite: Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtajan toimivallan siirtäminen 1.8.2022 alkaen.)

Päätös

Tampereen kaupungin lukiokoulutuksessa toteutetaan rahoituspäätöksen 16.9.2022 (dnro 25/1132/2022) mukainen Kestävä Samke -projekti ajalla 14.10.2022 - 31.5.2024. 

Projektin kokonaisbudjetti on 39 650 euroa, josta avustuksen osuus on 35 685 euroa ja omarahoituksen osuus 3 965 euroa. 

Projektin vastuulliseksi hoitajaksi nimetään lehtori Mikael Kalliokoski. 

Taloushallinnon yhteyshenkilö nimetään myöhemmin.

Projektin vastuullisen hoitajan esihenkilönä toimii hänen vakituinen esihenkilönsä. 

Projektin kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 134006 ja PRR-osalta H1340_222_02.

Lukiokoulutuksen johtajan päätöksen 26.8.2021 (83 §) mukaan projektin vastuullisella hoitajalla on tilausoikeus projektin kustannusarvion puitteissa. Kustannusten hyväksymisessä noudatetaan lukiokoulutuksen johtajan päätöksiä hyväksymisoikeuksista.

Projektissa noudatetaan Tampereen kaupungin hankintaohjeistusta, taloudenhoidon konsernimääräystä ja projektiohjeistusta. 

Allekirjoitus

Lukiokoulutuksen johtaja Mari Aalto

Organisaatiotieto

Tampere