§ 62 Language Diversity in Europe -projektin mandaatin hyväksyminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:4098/02.04.01/2021

Päätöspäivämäärä

8.6.2021

Päätöksen tekijä

Lukiokoulutuksen johtaja, Toisen asteen koulutuspalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Apulaisrehtori Maarit Luhtala, puh. 040 806 4080, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Lukiokoulutuksen johtajan 1. varahenkilö Tuija Ylöniemi, puh. 040 701 4814, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki/ Tampereen kaupungin lukiokoulutus on mukana osatoteuttajana Erasmus+ KA220 yhteishankkeen Language Diversity in Europe (ID KA220-SCH-C5C4B253) rahoitushaussa. Hankkeen koordinaattorina toimii Gymnazium Karvina Tsekistä. 

Rahoitushaku on Erasmus+ yleissivistävän koulutuksen kumppanuushankkeiden KA220-SCH rahoitushaku, jossa rahoitetaan yleissivistävän koulutuksen kehittämiseen yhteistyössä kansainvälisten kumppaneiden kanssa keskittyviä projekteja. Rahoitettavissa hankkeissa voidaan tuottaa esim. opetusmateriaalia tai koulutuskokonaisuuksia. Hankkeissa keskeistä on, että niihin osallistuvat toimijat kehittävät ja vahvistavat parneriverkostojaan sekä lisäävät kansainvälistä yhteistyötä ja toimintojensa kansainvälisyyttä. Language Diversity in Europe -hanke on monialainen projekti, jossa keskiössä on opiskelijoiden kielitietoisuuden ja kielitaidon parantaminen sekä monipuolisen kielten opetuksen kehittäminen lukiokoulutuksessa.

Hankkeen koordinaattori on toimittanut allekirjoitettavaksi partnerimandaatin, jolla Tampereen kaupunki/ Tampereen kaupungin lukiokoulutus valtuuttaa koordinaattorin

- jättämään rahoitushakemuksen puolestaan rahoittajalle,

- vastaanottamaan avustuksen sen edelleen maksamiseksi Tampereen kaupungille,

- allekirjoittamaan puolestaan rahoitusta koskevan sopimuksen rahoittajan kanssa, mikäli projektille myönnetään rahoitus,

- toimimaan puolestaan rahoitussopimusta koskevissa asioissa.

Samalla Tampereen kaupunki/ Tampereen kaupungin lukiokoulutus sitoutuu toimittamaan koordinaattorille rahoittajan pyytämät tiedot. Mandaatilla vakuutetaan, ettei Tampereen kaupunki/ Tampereen kaupungin lukiokoulutus ole hakenut hankkeen toimintaan rahoitusta muualta. 

Lukiokoulutuksen johtajan päätösvalta asiassa perustuu palvelualueen johtajan päätökseen 27.4.2021 § 87 Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen toimintasääntö. (Toimintasäännön liite: Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtajan toimivallan siirtäminen 1.5.2021 alkaen.)

Päätös

Tampereen kaupunki/ Tampereen kaupungin lukiokoulutuksen ja Gymnazium Karvinan välinen Language Diversity in Europe -hankkeen mandaatti hyväksytään esityksen mukaisesti.

Sopimus sitoo Tampereen kaupunkia lopullisesti kuitenkin vasta, kun kaupungin sopimusta koskevat päätökset ovat saaneet lainvoiman.

Allekirjoitus

Lukiokoulutuksen johtajan 1. varahenkilö Tuija Ylöniemi

Organisaatiotieto

Tampere