§ 8 Love for water is in the air -projektin aiesopimuksen hyväksyminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:445/02.04.01/2023

Päätöspäivämäärä

6.2.2023

Päätöksen tekijä

Lukiokoulutuksen johtaja, Toisen asteen koulutuspalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Kehittämispäällikkö Laura-Leena Leiwo, puh. 041 730 7570, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Lukiokoulutuksen johtaja Mari Aalto, puh. 040 187 4593, mari.aalto1@tampere.fi 

Päätöksen perustelut

Roja secondary school Latviasta on laatinut aiesopimusesityksen. Aiesopimuksessa (Letter of Intent) sovitaan osallistumisesta Love for water is in the air -projektiin. Tampereen kaupunki/Tampereen kaupungin lukiokoulutus on mukana Love for water is in the air -projektin hakemuksessa osatoteuttajana. Projektin muut osatoteuttajat ovat oppilaitokset Liettuasta ja Islannista. Projektille haetaan rahoitusta Nordplus Junior -ohjelmasta. 

Projektin tavoitteena on luoda kansainvälisiä yhteyksiä ja kasvattaa nuorten tietämystä kestävästä kehityksestä ja erityisesti veden tärkeydestä. Mahdollisessa opettajavaihdossa vaihdetaan kokemuksia hyväksihavaituista IT-menetelmistä. Projektista saadut opit on tarkoitus tuoda osaksi Tampereen teknillisen lukion arkea.

Sopimus sitoo Tampereen kaupunkia lopullisesti kuitenkin vasta, kun kaupungin sopimusta koskevat päätökset ovat saaneet lainvoiman.

Lukiokoulutuksen johtajan päätösvalta asiassa perustuu palvelualueen päätökseen 9.12.2022 § 139 Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen toimintasääntö. (Toimintasäännön liite: Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtajan toimivallan siirtäminen 1.1.2023 alkaen.)

Päätös

Hyväksytään liitteenä oleva Tampereen kaupungin/Tampereen kaupungin lukiokoulutuksen ja Roja secondary school:n välinen Love for water is in the air -projektin aiesopimus.

Sopimus sitoo Tampereen kaupunkia lopullisesti kuitenkin vasta, kun kaupungin sopimusta koskevat päätökset ovat saaneet lainvoiman.

Allekirjoitus

Lukiokoulutuksen johtaja Mari Aalto

Organisaatiotieto

Tampere