§ 63 Lukioiden digitaalisen verkkotarjottimen kehittäminen ja korkeakouluyhteistyön mahdollistaminen -projekti

Lataa  Kuuntele 

TRE:4893/00.01.05/2020

Päätöspäivämäärä

18.9.2020

Päätöksen tekijä

Lukiokoulutuksen johtaja, Toisen asteen koulutuspalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Opinto-ohjaaja Katja Jussila, puh. 040 800 4185, katja.jussila@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Lukiokoulutuksen johtaja Jorma Suonio, puh. 050 330 2078, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Lukion opetussuunnitelma uudistetaan 2021. Tähän LOPS2021 uudistustyöhön liitetään Tampereen kaupungin lukioissa yhtenä keskeisenä osana opiskelukulttuurin muutos lähiopetuksesta etäopetukseen osana lukiokoulutusta. Toinen osakokonaisuus LOPS2021 uudistuksessa on tiiviimpi korkeakouluyhteistyö, johon myös haetaan uusia malleja ja ratkaisuja. Korkeakouluyhteistyön osalta keskeisenä päämääränä on ratkaista korkeakoulujen opetustarjonnan mahdollistaminen toisen asteen opiskelijoille rajapintojen kautta ja luopua 2000 luvun alussa tähän tarkoitukseen kehitetystä ja käyttöönotetusta KOROTA-tarjottimesta (osa opetuksen ICT-palvelua). 

Kaupungin neljästä strategisesta painopistealueesta keskitytään sisällöllisesti erityisesti Koulutuksen ja osaamisen Tampere osioon. Eli panostamme laadukkaaseen ja yhteisölliseen oppimiseen, työhön johtavaan koulutukseen ja osaamiseen sekä osaavan työvoiman houkutteluun ja juurruttamiseen. Strategiapohjalta tavoittelemme vuoteen 2030 sitä, että Tampere on suurten kaupunkien ykkönen oppimistuloksissa. Meillä on joustavimmat mahdollisuudet oppia ja työllistyä ja olemme kansainvälisesti houkutteleva osaamisen kaupunki. Kaupungin vetovoimaa kansainvälisesti houkuttelevana ja Suomen suosituimpana opiskelukaupunkina vahvistetaan. Kaupungin tunnettuutta ja vetovoimaa merkittävänä opiskelu- ja innovaatiokaupunkina lisätään tiivistämällä yhteistyötä oppi- ja tutkimuslaitosten sekä elinkeinoelämän kanssa.  

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen toimintasäännön 4 §:n mukaan palveluryhmän johtaja johtaa palveluryhmänsä toimintaa ja sen organisointia. 

Projektiin liittyvistä hankinnoista päättää tietohallintojohtaja, kun kyseessä on ICT- kehittämismäärärahalla toteuttava projekti. 

ICT-kehittämismäärärahalla toteutettavan projektin kustannusarvio vuosille 2020-2022 on projektin organisoinnin ja teknologiahankintojen osalta  214 000 euroa.  Projektin muihin osatoteutuksiin (koulutukset, teetettävät työt sekä ainetiimien ja opettajien korvaukset) on haettu ulkopuolista rahoitusta Opetushallituksesta 9/2020. 

Projektia rahoitetaan Tietohallinnon keskitetystä ICT-kehittämismäärärahasta vuonna 2020 70 000 eurolla (TRE:2345/02.05.00/2020) elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtoryhmän käsittelyn 25.3.2020 mukaisesti.  Projekti sitoudutaan rahoittamaan tietohallinnon elinvoimasalkulle allokoimasta ict-kehittämismäärärahasta elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtoryhmän käsittelyn mukaisesti.

Projektin toteuttamisaika on 1.8.2020 – 30.6.2022. Rahoitus on käytettävissä 30.6.2022 saakka.

Projektin omistaja on lukiokoulutuksen johtaja. 

Projektipäällikkönä toimii Laura-Leena Leiwo. 

Taloushallinnon yhteyshenkilö on Henri Kukkonen. 

Projektipäällikön ja projektiryhmän jäsenten esimiehenä toimii Jorma Suonio ja taloushallinnon yhteyshenkilön esimiehenä hänen vakituinen esimiehensä. 

Projektiin liittyvien laskujen asiatarkastus kuuluu projektipäällikölle. 

Projektiin liittyvien laskujen hyväksyntä kuuluu projektin omistajalle (Konsernijohtajan päätös 19.12.2019 § 181). 

Projektissa noudatetaan Tampereen kaupungin hankintaohjeistusta, taloudenhoidon konsernimääräystä ja projektiohjeistusta. 

Projekti on hyväksytty toteutukseen elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtoryhmässä 25.3.2020.

Päätös

Lukioiden digitaalisen verkkotarjottimen kehittäminen ja korkeakouluyhteistyön mahdollistaminen -projekti toteutetaan ajalla 1.8.2020- 30.6.2022 Tampereen kaupungin lukiokoulutuksessa.

ICT-kehittämismäärärahalla toteutettavan projektin kustannusarvio vuosille 2020-2022 on projektin organisoinnin ja teknologiahankintojen osalta 214 000€.  Projektin muihin osatoteutuksiin (koulutukset, teetettävät työt sekä ainetiimien ja opettajien korvaukset) on haettu ulkopuolista rahoitusta Opetushallituksesta 9/2020.

Projektia rahoitetaan Tietohallinnon keskitetystä ICT-kehittämismäärärahasta vuonna 2020 70 000 eurolla (TRE:2345/02.05.00/2020) elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtoryhmän käsittelyn 25.3.2020 mukaisesti.  Projekti sitoudutaan rahoittamaan tietohallinnon elinvoimasalkulle allokoimasta ict-kehittämismäärärahasta elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtoryhmän käsittelyn mukaisesti.

Projektin omistaja on lukiokoulutuksen johtaja. 

Projektipäälliköksi nimetään Laura-Leena Leiwo. 

Projektiryhmiä perustetaan tarpeen tullen eri aihepiireihin työryhmiksi projektin toteuttamiselle. 

Projektin ohjausryhmän jäseniksi nimetään Tuija Ylöniemi, Jaana Nieminen, Vesa Rantanen, Matti Hännikäinen ja Katja Jussila.

Projektin kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 113251 ja projektin SAP-tunnus on K1130_ICT_20_11.

Allekirjoitus

Lukiokoulutuksen johtaja Jorma Suonio

Organisaatiotieto

Tampere