§ 40 Lukiokoulutuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2022 - 2024

Lataa  Kuuntele 

TRE:2740/01.05.02/2022

Päätöspäivämäärä

27.4.2022

Päätöksen tekijä

Lukiokoulutuksen johtaja, Toisen asteen koulutuspalvelut

Lisätietoja päätöksestä

Vt. lukiokoulutuksen johtaja Matti Hännikäinen, p. 050 346 6492, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Lukiokoulutuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön suunnittelu perustuu 1) lakiin naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (1986/609), 2) yhdenvertaisuuslakiin (2014/1325), 3) opetushallituksen ohjeisiin toiminnallisen tasa-arvosuunnittelun ja yhdenvertaisuuden edistämiseen oppilaitoksissa ja 4) Tampereen kaupungin henkilöstöpoliittiseen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan sekä Tampereen kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelmaan 2017–2021.

Lukiokoulutuksen tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma laadittiin kevään 2019 aikana työryhmässä, johon kutsuttiin mukaan eri henkilöstöryhmien edustajia, työsuojeluvaltuutettu, turvallisuusasiantuntija sekä pääluottamusmies. Lisäksi suunnitelman työversio annettiin kahden lukion opiskelijakunnan edustajien arvioitavaksi ja kommentoitavaksi.

Lukiokoulutuksen tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma on päivitetty kevään 2022 aikana työryhmässä, johon on kuulunut opiskeluhuollon päällikkö, työsuojeluvaltuutettu, kehittämispäällikkö sekä viestintäasiantuntija.

Lukiokoulutuksen tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa 2022- 2024 on käsitelty lukiokoulutuksen johtoryhmässä. Opiskelijoille suunnitelmasta tiedotetaan opiskelijahallintojärjestelmä Wilman ja henkilöstölle kaupungin intranet Taskun välityksellä.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on velvoittava.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on nähtävillä Tampereen kaupungin kotisivuilla.

Päätös

Hyväksyn lukiokoulutuksen tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman vuosille 2022 - 2024.

Allekirjoitus

Matti Hännikäinen, vt. lukiokoulutuksen johtaja

Organisaatiotieto

Tampere