§ 7 Lukiopaja LUPA -projektin toteuttaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:4151/02.04.01/2021

Päätöspäivämäärä

9.2.2022

Päätöksen tekijä

Lukiokoulutuksen johtaja, Toisen asteen koulutuspalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Opinto-ohjaaja Tanja Portaankorva, puh. 044 749 7807, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

vt. lukiokoulutuksen johtaja Matti Hännikäinen,​ puh. 050 3466 492,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupungin partneri Silta-Valmennusyhdistys ry on 20.12.2021 hakenut rahoitusta ESR -hankkeen nimeltä Lukiopaja LUPA toteuttamiseen. Tampereen kaupunki/ Tampereen kaupungin lukiokoulutus on ollut mukana rahoitushaussa osatoteuttajana. 

Lukiopaja LUPA -hankkessa keskiössä ovat jaksamisen ja/tai mielenterveyden pulmien kanssa kamppailevat lukio-opiskelijat. Hankkeen kohderyhmälle tyypillisiä vaikeuksia ovat esim. opintostressiin tai elämäntilanteeseen liittyvä jännittäminen, sosiaalisten tilanteiden pelko, ahdistus, itsesäätelyn vaikeudet ja arjen rytmin ja taitojen puute. Haastavassa elämäntilanteessa vaikeudet saattavat kasaantua ja kumuloitua, jolloin myös lukio-opinnot keskeytyvät helposti. Hankkeen kohderyhmään kuuluvat myös lukio-opinnot keskeyttäneet nuoret, jotka haluavat palata opintojen pariin. Hankkeen keskeisimpinä tavoitteina on lisätä lukio-opiskelijoiden koulutusosallisuutta ja vähentää opintojen negatiivisia keskeytyksiä erityisesti lukio-opintojen alkuvaiheessa.

Hankkeen keskeisinä tavoitteina Tampereen kaupungin lukiokoulutuksessa on edellä mainittujen lisäksi mm. lisätä hankkeen kohderyhmän hyvinvointia ja arjen taitoja sekä mahdollistaa kuntoutukselliset elementit osana opinnoissa etenemistä. Käytännön tasolla hankkeen aikana kehitetään koulutusosallisuutta tukeva Lukiopaja - LUPA toimintamalli oppilaitoksen ulkopuoliseen toimintaympäristöön, joka mahdollistaa osallistujien toimintakyvyn vahvistamisen ja opinnoissa etenemisen yksilöllisen suunnitelman mukaan.

Hankkeen hallinnoijana ja päätoteuttajana toimii Silta-Valmennusyhdistys ry. Hankkeen osatoteuttajana toimii Tampereen kaupunki/ Tampereen kaupungin lukiokoulutus.

Projekti toteutetaan Tampereen kaupungin lukiokoulutuksessa ajalla 1.1.2022 - 31.8.2023. 

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut hankkeelle myönteisen rahoituspäätöksen 1.2.2022 (dnro EURA 2014/11393/09 02 01 01/2021/KESELY). Päätöksen mukainen projektin hyväksytty kokonaiskustannusarvio on 352 952 euroa, josta rahoittajan myöntämää avustusta on 282 362 euroa. Tampereen kaupungin lukiokoulutuksen osuus projektin kokonaiskustannusarviosta on 165 800 euroa, josta rahoittajan myöntämän avustusta on 132 640 euroa ja omarahoitusta 33 160 euroa.

Avustuksen käyttöaika on 1.1.2022 - 31.8.2023. Rahoituspäätöksen mukaan kustannukset ovat tukikelpoisia takautuvasti 1.1.2022 alkaen. 

Lukiokoulutuksen johtajan päätösvalta asiassa perustuu palvelualueen johtajan päätökseen 10.1.2022 § 6 Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen toimintasääntö. (Toimintasäännön liite: Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtajan toimivallan siirtäminen 10.1.2022 alkaen.)

Päätös

Tampereen kaupungin lukiokoulutuksessa toteutetaan rahoituspäätöksen 1.2.2022 (dnro EURA 2014/11393/09 02 01 01/2021/KESELY) mukainen Lukiopaja LUPA -projekti ajalla 1.1.2022 - 31.8.2023. Projektin kustannukset ovat tukikelpoisia rahoituspäätöksen mukaisesti takautuvasti 1.1.2022 alkaen. 

Tampereen kaupunki/ Tampereen kaupungin lukiokoulutuksen osuus projektin kokonaisbudjetista on 165 800 euroa, josta avustuksen osuus on 132 640 euroa ja omarahoituksen osuus 33 160 euroa.

Projektin vastuulliseksi hoitajaksi nimetään opinto-ohjaaja Tanja Portaankorva.

Taloushallinnon yhteyshenkilönä on taloussihteeri Tiina-Maija Mattila.

Projektin vastuullisen hoitajan ja taloushallinnon yhteyshenkilön esimiehinä toimivat heidän vakituiset esimiehensä.

Projektin kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 134107 ja PRR-osalta E1340_212_01.

Lukiokoulutuksen johtajan päätöksen 26.8.2021 (83 §) mukaan projektin vastuullisella hoitajalla on tilausoikeus projektin kustannusarvion puitteissa. Kustannusten hyväksymisessä noudatetaan lukiokoulutuksen johtajan päätöksiä hyväksymisoikeuksista. 

Projektissa noudatetaan Tampereen kaupungin hankintaohjeistusta,​ taloudenhoidon konsernimääräystä ja projektiohjeistusta. 

Allekirjoitus

vt. lukiokoulutuksen johtaja Matti Hännikäinen

Organisaatiotieto

Tampere