§ 53 Lukiopaja LUPA -projektin yhteistyösopimuksen hyväksyminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:4151/02.04.01/2021

Päätöspäivämäärä

10.6.2022

Päätöksen tekijä

Lukiokoulutuksen johtaja, Toisen asteen koulutuspalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Opinto-ohjaaja Tanja Portaankorva, puh. 044 749 7807, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Vt. lukiokoulutuksen johtaja Matti Hännikäinen, puh. 050 3466 492, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Lukiokoulutuksen johtaja on päättänyt 09.02.2022 (§ 7), että Tampereen kaupungin lukiokoulutuksessa toteutetaan rahoituspäätöksen 1.2.2022 (dnro EURA 2014/11393/09 02 01 01/2021/KESELY) mukainen Lukiopaja LUPA -projekti ajalla 1.1.2022 - 31.8.2023.

Projektin hallinnoijana ja päätoteuttajana toimii Silta-Valmennusyhdistys ry. Projektin osatoteuttajana toimii Tampereen kaupunki/Tampereen kaupungin lukiokoulutus.

Silta-Valmennusyhdistys ry on laatinut yhteistyösopimusesityksen. Sopimus määrittelee projektin osapuolten tehtävät, velvollisuudet ja vastuut. Osapuolet sitoutuvat tällä sopimuksella yhdessä toteuttamaan projektin rahoittajalta saadun rahoituspäätöksen ja rahoittajan hyväksymän projektisuunnitelman mukaisesti. Sopimus sitoo Tampereen kaupunkia lopullisesta kuitenkin vasta, kun sopimusta koskevat päätökset ovat saaneet lainvoiman. 

Lukiokoulutuksen johtajan päätösvalta asiassa perustuu palvelualueen johtajan päätökseen 10.1.2022 § 6 Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen toimintasääntö. (Toimintasäännön liite: Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtajan toimivallan siirtäminen 10.1.2022 alkaen.)

Päätös

Hyväksytään liitteenä oleva Tampereen kaupungin/Tampereen kaupungin lukiokoulutuksen ja Silta-Valmennusyhdistys ry:n välinen Lukiopaja LUPA -projektin yhteistyösopimus.

Sopimus sitoo Tampereen kaupunkia lopullisesta kuitenkin vasta, kun sopimusta koskevat päätökset ovat saaneet lainvoiman. 

Allekirjoitus

Vt. lukiokoulutuksen johtaja Matti Hännikäinen

Organisaatiotieto

Tampere