§ 16 Lukuvuosien 2021- 2022 ja 2022 - 2023 periodirajat ja periodin tuntikiertokaavio aikuislukiossa

Lataa  Kuuntele 

TRE:2118/12.01.01/2021

Päätöspäivämäärä

19.3.2021

Päätöksen tekijä

Lukiokoulutuksen johtaja, Toisen asteen koulutuspalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Rehtori Vesa Rantanen, puh. 040 5685 960, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Lukiokoulutuksen johtaja Jorma Suonio, puh. 050 330 2078, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Uuden lukiolain mukaisesti lukio-opiskelijat saavat opinnoista jatkossa entistä vahvemman laaja-alaisen yleissivistyksen ja paremmat korkeakouluvalmiudet. Uudistus parantaa opiskelijoiden hyvinvointia ja edesauttaa omien opinto- ja urapolkujen löytymistä sekä sujuvoittaa opintojen etenemistä ja siirtymistä korkea-asteen opintoihin. Pitemmällä aikavälillä koko yhteiskunnan osaamistaso nousee.

Opintopistemitoitus ja siihen liittyvät opintojen rakenteiden muutokset, vahvempi korkeakouluyhteistyötä koskeva velvoite sekä opintojen ohjausta ja oppimisen tukea koskevat velvoitteet toteutuvat, kun uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön 1.8.2021. Opinnot määritellään opintopisteinä ja –jaksoina kurssien sijaan. Opintojaksojen laajuuksista päättää koulutuksen järjestäjä opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti.

Opetus ja opintojen ohjaus järjestetään siten, että opiskelijalla on mahdollisuus yksilöllisiin opintoja koskeviin valintoihin. Aiemmin ja muualla hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista vahvistetaan. Koulutuksen järjestäjä tunnustaa toisessa oppilaitoksessa suoritetut lukio-opinnot hyväksi lukemalla ne osaksi lukiokoulutuksen oppimäärää riippumatta siitä, järjestääkö oppilaitos itse vastaavia opintoja tai millaisina opintojaksoina tai niiden osina ne on järjestetty.

Aikuislukion roolin mukaisesti opiskelijalla on oltava aiemmat opinnot huomioiden mahdollisuus suorittaa opintokokonaisuudet 1 - 3 opintopisteen laajuisina. Näin opiskelijan valinnanmahdollisuudet eivät pienene eikä opiskeluaika pitene.

Jaksojärjestelmä ja tuntikiertokaavio ovat oleellinen tekijä lukion uuden opetussuunnitelman perusteiden mukaisia opintojaksoja suunniteltaessa. Jaksojärjestelmän tulee olla toimiva, opiskelijan valintamahdollisuudet mahdollistava ja opiskelijan edun mukainen. Tuntikiertokaavion tulee olla sellainen, joka mahdollistaa opiskelijalle erimittaisten opintojaksojen suorittamisen, ottaa huomioon opiskelijan aiemmin hankitun osaamisen, eikä pidennä opiskeluaikaa.

Kuusijaksojärjestelmä opiskelijan voi aloittaa opinnot useaan eri ajankohtaan lukuvuoden aikana. Aikuislukion pääasiallinen toiminta-aika on klo 16 - 20.30. Tämä jaksojärjestelmä antaa opiskelijalle runsaamman opintojaksotarjonnan kyseisen aikarajan huomioon ottaen kuin esimerkiksi viisijaksojärjestelmä.

Päätetty tuntikiertokaavio mahdollistaa pedagogisesti uuden lukiolain ja opetussuunnitelman tavoitteiden toteutumisen. Se antaa opiskelijalle mahdollisuuden suorittaa eri mittaisia opintojaksoja periodirajoista huolimatta.

Päätös

Tampereen aikuislukiossa lukuvuosien 2021 - 2022 ja 2022 - 2023 periodirajat ovat seuraavat:

Tampereen aikuislukio, lukuvuosi 2021 - 2022, aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelma

Periodi Alkupäivä Loppupäivä Päivien lkm
Kesä ma 16.8.2021 ke 1.9.2021 13
1 ti 31.8.2021  to 7.10.2021 28
2 ma 11.10.2021 ke 24.11.2021 28
3 to 25.11.2021  ti 25.1.2022  27
4 ke 26.1.2022  ma 14.3.2022  29
5 ti 15.3.2022  ma 25.4.2022  27
6 ke 27.4.2022 pe 3.6.2022 27

 

Tampereen aikuislukio, lukuvuosi 2022 - 2023, aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelma

Periodi Alkupäivä Loppupäivä Päivien lkm
Kesä ma 15.8.2022 ke 31.9.2022 13
1 ti 30.8.2022 to 6.10.2022 28
2 ma 10.10.2022 ke 23.11.2022 28
3 to 24.11.2022 ti 24.1.2023 27
4 ke 25.1.2023 ma 13.3.2023 28
5 ti 14.3.2023 ma 24.4.2023 27
6 ke 25.4.2023 pe 2.6.2023 27

 

Periodin tuntikiertokaavio toteutetaan liitteen mukaisesti.

Elinvoima- ja osaamislautakunnan 12.12.2018 § 140 liitteenä olevan delegointimatriisin mukaan lukiokoulutuksen johtaja hyväksyy koulukohtaisen opetussuunnitelman kuntatason opetussuunnitelman puitteissa.

Allekirjoitus

Lukiokoulutuksen johtaja Jorma Suonio

Organisaatiotieto

Tampere