§ 107 Muutos lukuvuoden 2021-2022 työ- ja loma-aikoihin lukiokoulutuksessa

Lataa  Kuuntele 

TRE:5793/12.01.01/2020

Päätöspäivämäärä

2.12.2021

Päätöksen tekijä

Lukiokoulutuksen johtaja, Toisen asteen koulutuspalvelut

Lisätietoja päätöksestä

vt. lukiokoulutuksen johtaja Matti Hännikäinen, p. 050 346 6492, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Elivoima- ja osaamislautakunta on kokouksessaan 28.10.2020 108 §  päättänyt Tampereen kaupungin lukioiden työ- ja loma-ajat lukuvuoden 2021-2022 osalta. Lisäksi lautakunta päätti oikeuttaa lukiokoulutuksen johtajan myöntämään tilapäisiä poikkeuksia johtamiensa oppilaitosten työ- ja loma-aikoihin siten, että poikkeukset eivät saa kohdistua lukukausien alkamis- ja päättymispäiviin ja niin, että ne eivät saa aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia.

Sammon keskuslukion rehtori on esittänyt, että lukio järjestää avoimien ovien päivän lauantaina 22.1.2022, ja että päivä olisi sekä opettajien että opiskelijoiden pakollinen työpäivä. Avoimien ovien päivän korvaava vapaapäivä pidettäisiin tiistaina 7.12.2021. Järjestelystä ei aiheudu ylimääräisiä kustannuksia.

Tammerkosken lukion rehtori on esittänyt, että lukio järjestää avoimien ovien päivän lauantaina 15.1.2022, ja että päivä olisi sekä opettajien että opiskelijoiden pakollinen työpäivä. Avoimien ovien päivän korvaava vapaapäivä pidettäisiin tiistaina 7.12.2021. Järjestelystä ei aiheudu ylimääräisiä kustannuksia.

Lauantaikoulupäivä mahdollistaa suunnitellun avoimien ovien päivän, jolloin opiskelijoiden huoltajat, tulevat opiskelijat, entiset opiskelijat ja muut yhteistyökumppanit pääsevät tutustumaan koulun arkeen.

Päätös

Myönnän Sammon keskuslukiolle luvan järjestää avoimien ovien päivän lauantaina 22.1.2022 ja korvata tällä päivällä vapaapäivän 7.12.2021, edellyttäen, että päivän järjestelyistä ei aiheudu ylimääräisiä kustannuksia.

Myönnän Tammerkosken lukiolle luvan järjestää avoimien ovien päivän lauantaina 15.1.2022 ja korvata tällä päivällä vapaapäivän 7.12.2021, edellyttäen, että päivän järjestelyistä ei aiheudu ylimääräisiä kustannuksia.

Allekirjoitus

vt. lukiokoulutuksen johtaja Matti Hännikäinen

Organisaatiotieto

Tampere