§ 87 New lifestyle due to climate changes -projektin toteuttaminen ja sopimuksen hyväksyminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:5229/02.04.01/2020

Päätöspäivämäärä

16.9.2021

Päätöksen tekijä

Lukiokoulutuksen johtaja, Toisen asteen koulutuspalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Lehtori Mari Vares, puh. 040 517 8284, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Lisätietoja päätöksestä

vt. lukiokoulutuksen johtaja Matti Hännikäinen, p. 050 3466 492, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupungin partneri Stövring Gymnasium (Tanska) on 23.4.2020 hakenut rahoitusta Erasmus+ -projektin "New lifestyle due to climate changes" toteuttamiseen. Tampereen kaupungin lukiokoulutus on ollut mukana rahoitushaussa osatoteuttajana.

New lifestyle due to the climate changes -projektissa selvitetään ilmastonmuutoksen vaikutuksia arkeen ja etsitään käytännöllisiä ratkaisuja yksilön tasolla esim. seuraaviin kysymyksiin liittyen: energia, kierrätys biodiversiteetti, ruoka ja liikunta. Lähestymistapa on luonnontieteellinen.

Projektin keskeisenä tavoitteena Tampereen kaupungin lukiokoulutuksessa on, että hankkeen kautta opiskelija saa uudenlaista luonnontieteellistä tietoa ja oppii soveltamaan sitä elämässään. Projektin avulla opiskelija myös oppii näkemään luonnontieteet kiinteänä osana arkea ja ihmisen valintoja eikä vain asiantuntijoille kuuluvana tai etäisenä asiana.

Projektia koordinoi Stövring Gymnasium (Tanska) ja osatoteuttajina toimivat Gymnasium Carolinum (Saksa), Ventspils 4.vidusskola (Latvia) ja Tampereen kaupunki.

Projekti toteutetaan Tampereen kaupungin lukiokoulutuksessa/ Hatanpään lukiossa ajalla 1.9.2020 - 31.8.2023.

Projekti on saanut myönteisen rahoituspäätöksen 27.8.2020 (dnro 2020-1-DK01-KA201-075152). Tampereen kaupungin lukiokoulutuksen osuus projektin kokonaiskustannusarviosta on 31 048 euroa, josta tuen osuus on 27 848 euroa ja omarahoituosuus 3 200 euroa. 

Tampereen kaupunki/ Tampereen kaupungin lukiokoulutus ja Stövring Gymnasium (Tanska) solmivat partnerisopimuksen. Allekirjoittamalla sopimuksen Tampereen kaupungin lukiokoulutus sitotuu toteuttamaan hankkeen omalta osaltaan suunnitelman mukaisesti. Sopimus tulee voimaan päivänä, jona sopimuksen viimeksi allekirjoittava osapuoli allekirjoittaa sen. Sopimus sitoo Tampereen kaupunkia lopullisesti kuitenkin vasta, kun kaupungin sopimusta koskevat päätökset ovat saaneet lainvoiman.

Lukiokoulutuksen johtajan päätösvalta asiassa perustuu palvelualueen johtajan päätökseen 3.9.2021 § 134 Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen toimintasääntö. (Toimintasäännön liite: Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtajan toimivallan siirtäminen 6.9.2021 alkaen.)

Päätös

Tampereen kaupungin lukiokoulutuksessa toteutetaan rahoituspäätöksen 27.8.2020 (dnro 2020-1-DK01-KA201-075152) mukainen New lifestyle due to climate changes -projekti.

Tampereen kaupungin lukiokoulutuksen osuus projektin kokonaisbudjetista on 31 048 euroa, josta avustuksen osuus 27 848 euroa ja omarahoituksen osuus 3 200 euroa.

Hyväksytään Stövring Gymnasiumin (Tanska) ja Tampereen kaupunki/ Tampereen kaupungin lukiokoulutuksen välinen partnerisopimus. Sopimus sitoo Tampereen kaupunkia lopullisesti kuitenkin vasta, kun kaupungin sopimusta koskevat päätökset ovat saaneet lainvoiman.

Projektin vastuulliseksi hoitajaksi nimetään lehtori Mari Vares.

Taloushallinnon yhteyshenkilönä on suunnittelija Erja Takala.

Projektin vastuullisen hoitajan ja taloushallinnon yhteyshenkilön esimiehinä toimivat heidän vakituiset esimiehensä.

Projektin kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 134002 ja PRR-osalta E1340_202_01.

Lukiokoulutuksen johtajan päätöksen 19.11.2020 (88 §) mukaan projektin vastuullisella hoitajalla on tilausoikeus projektin kustannusarvion puitteissa. Kustannusten hyväksymisessä noudatetaan lukiokoulutuksen johtajan päätöksiä hyväksymisoikeuksista.

Projektissa noudatetaan Tampereen kaupungin hankintaohjeistusta, taloudenhoidon konsernimääräystä ja projektiohjeistusta.

Allekirjoitus

vt. lukiokoulutuksen johtaja Matti Hännikäinen

Organisaatiotieto

Tampere