§ 108 OOH 2021-2022 Oppilas- ja opiskelijahuollon henkilöstömitoituksen laajentaminen -projektin toteuttaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:7329/02.04.01/2021

Päätöspäivämäärä

3.12.2021

Päätöksen tekijä

Lukiokoulutuksen johtaja, Toisen asteen koulutuspalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Opiskelijahuollon päällikkö Marja Nurmi-Vuorinen, puh. 040 672 3225, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

vt. lukiokoulutuksen johtaja Matti Hännikäinen, puh. 050 3466 492, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on 2.6.2021 asettanut haettavaksi valtion erityisavustukset oppilas- ja opiskelijahuollon henkilöstömitoituksen laajentamisen vaatimiin toimenpiteisiin vuosille 2021-2022, erityisesti yhteisöllisen opiskeluhuollon vahvistamiseen esi- ja perusopetuksessa sekä lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa. Tampereen kaupunki on 9.8.2021 hakenut valtion erityisavustusta OOH 2021-2022 Oppilas- ja opiskelijahuollon henkilöstömitoituksen laajentaminen -projektin toteuttamiseen.

Projektin tavoitteena on oppilas- ja opiskelijahuollon psykologi- ja kuraattoripalveluiden vahvistaminen vastaamaan sitovaa henkilöstömitoitusta ja sen varmistaminen, että yhteisöllisen opiskeluhuollon ennaltaehkäisevä tuki sekä yhteisöllisen opiskeluhuollon varhainen tuki olisi kaikkien opiskelijoiden saatavilla yksilöllisten tarpeiden mukaisesti ja yhdenvertaisesti. Hankkeen avulla on mahdollista rekrytoida lisää koulupsykologeja ja -kuraattoreita.

Projektin omistaja on lukiokoulutuksen johtaja Matti Hännikäinen.

Projekti toteutetaan yhteistyönä Tampereen kaupungin perusopetuksen, Tampereen kaupungin lukiokoulutuksen ja Tampereen seudun ammattiopisto Tredun kesken. Päävastuu projektin toteuttamisesta on Tampereen kaupungin lukiokoulutuksella ja se toimii projektin omistavana yksikkönä. Perusopetuksen johtoryhmä on käsitellyt projektiin osallistumista 28.10.2021 ja linjannut osaltaan, että Tampereen lukiokoulutus voi toimia projektin omistavana organisaationa. 

Projekti toteutetaan ajalla 3.12.2021 - 31.12.2022. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on antanut projektille myönteisen rahoituspäätöksen 7.10.2021 (dnro OKM/1057/520/2021). Päätöksen mukainen projektille myönnetty valtionavustus on 299 200 euroa. Projektin hyväksytty kokonaiskustannusarvio on 427 429 euroa ja Tampereen kaupungin omarahoitusosuus on 128 229 euroa.

Hankkeen kustannukset ovat tukikelpoisia ajalla 7.10.2021 - 31.12.2022.

Lukiokoulutuksen johtajan päätösvalta asiassa perustuu palvelualueen johtajan päätökseen 1.11.2021 § 149 Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen toimintasääntö. (Toimintasäännön liite: Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen palvelualueen johtajan toimivallan siirtäminen 1.11.2021 alkaen.)

Lausunnot:

Perusopetuksessa projektin tulot ja menot kohdennetaan kustannuspaikalle 131871 ja taloushallinnon yhteyshenkilöinä toimivat  Maaret Kastelli ja Liisa Keskiruusi (sivistyspalvelujen taloushallinto).

Päätös

Tampereen kaupungin lukiokoulutuksessa toteutetaan yhteistyössä perusopetuksen palveluryhmän ja Tampereen seudun ammattiopisto Tredun kanssa rahoituspäätöksen 7.10.2021 (dnro OKM/1057/520/2021) mukainen OOH 2021-2022 Oppilas- ja opiskelijahuollon henkilöstömitoituksen laajentaminen -projekti ajalla 3.12.2021 - 31.12.2022. 

Projektin kokonaisbudjetti on 427 429 euroa, josta avustuksen osuus on 299 200 euroa ja omarahoituksen osuus 128 229 euroa.

Projektin omistaja on lukiokoulutuksen johtaja Matti Hännikäinen.

Projektin vastuulliseksi hoitajaksi nimetään lukiokoulutuksen osalta opiskelijahuollon päällikkö Marja Nurmi-Vuorinen.

Taloushallinnon yhteyshenkilö on taloussihteeri Katja Hautala.

Projektin vastuullisten hoitajien ja taloushallinnon yhteyshenkilön esimiehinä toimivat heidän vakituiset esimiehensä. 

Projektin kustannukset lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen osalta maksetaan kustannuspaikalta 134099 ja PRR-osalta H1340_212_02. Perusopetus määrittelee projektin tuloille ja menoille omat kustannuspaikkansa.

Lukiokoulutuksen johtajan päätöksen 26.8.2021 (83 §) mukaan projektin vastuullisella hoitajalla on tilausoikeus projektin kustannusarvion puitteissa. Kustannusten hyväksymisessä noudatetaan lukiokoulutuksen johtajan päätöksiä hyväksymisoikeuksista. 

Projektiin liittyvien laskujen asiatarkastus ja hyväksyminen perusopetuksen palveluryhmän osalta tehdään perusopetuksessa ja lukiokoulutuksen sekä ammatillisen koulutuksen osalta lukiokoulutuksen palveluryhmässä. 

Projektissa noudatetaan Tampereen kaupungin hankintaohjeistusta, taloudenhoidon konsernimääräystä ja projektiohjeistusta.

Menojen ja tulojen hyväksymis- ja tilausoikeudet projektiin liittyvissä asioissa määrittyvät lukiokoulutuksen ja perusopetuksen palveluryhmien tilaus- ja hyväksymisoikeuspäätösten mukaisesti. 

Allekirjoitus

vt. lukiokoulutuksen johtaja Matti Hännikäinen

Organisaatiotieto

Tampere