§ 1 Opiskelijan harkinnanvarainen ateriakorvaus poikkeusolojen aikana 9.12.2020 - 22.12.2020 Tampereen teknillisessä lukiossa

Lataa  Kuuntele 

TRE:2202/12.02.03/2020

Päätöspäivämäärä

11.1.2021

Päätöksen tekijä

Lukiokoulutuksen johtaja, Toisen asteen koulutuspalvelut

Lisätietoja päätöksestä

Lukiokoulutuksen johtaja Jorma Suonio, puh. 050 330 2078, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupungin häiriötilanteiden johtoryhmä päätti 26.3.2020, että Tampereen kaupunki voi myöntää harkinnanvaraista ateriatukea toisen asteen opiskelijoille koronasta johtuvan etäopetuksen ajaksi. Tuki koskee Tampereen kaupungin lukioiden ja Tredun opiskelijoita. Tukea voi anoa poikkeustilanteeseen liittyvältä etäopiskelun ajalta.

Tredun Hepolamminkadun toimipisteen opiskelijalla 5.12.2020 todetun koronatartunnan vuoksi myös samalla kampuksella sijaitsevan Tampereen teknillisen lukion opiskelijat  ja henkilöstö siirtyivät varotoimena etäopetukseen keskiviikosta 9.12.2020 lähtien. Etäopetus jatkui 22.12.2020 asti, yhteensä 10 koulupäivää.

Määräaikainen ateriakorvaus myönnetään Tampereen kaupungin lukiokoulutuksessa Tampereen teknillisen lukion opiskelijalle erityisestä, perustellusta syystä ajalla 9.12.2020  - 22.12.2020.

Ateriakorvausta erityisestä syystä haetaan Wilma- lomakkeella ja rehtori ratkaisee ateriakorvauksen myöntämisestä tapauskohtaisesti.

Erityisestä syystä myönnettävä ateriatuki on 3,50 e/päivä.

Lukiokoulutuksen johtajan päätösvalta asiassa perustuu Elinvoima- ja osaamislautakunnan päätökseen 23.10.2020 § 128: Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen toimintasääntö § 4.

Päätös

Tampereen kaupungin lukiokoulutus myöntää harkinnanvaraista ateriakorvausta opiskelijoilleen etäopetuksen aikana.

Tampereen teknillisen lukion opiskelijalle voidaan myöntää koronaviruksesta johtuvan etäopetukseen siirtymisen takia ateriakorvaus erityisestä perustellusta syystä 9.12. - 22.12.2020. Erityisestä syystä myönnettävä ateriatuki on 3,50 e/päivä.

Rehtori toimeenpanee määräaikaisen päätöksen korvauksesta. Korvaus tiliöidään lukion omalle kustannuspaikalle, toimintoalue 223.

Allekirjoitus

Lukiokoulutuksen johtaja Jorma Suonio

Organisaatiotieto

Tampere