§ 20 Opiskelijan harkinnanvarainen ateriakorvaus etäopetusjakson 8. - 28.3.2021 ajalta lukiokoulutuksessa

Lataa  Kuuntele 

TRE:2202/12.02.03/2020

Päätöspäivämäärä

23.3.2021

Päätöksen tekijä

Lukiokoulutuksen johtaja, Toisen asteen koulutuspalvelut

Lisätietoja päätöksestä

Lukiokoulutuksen johtaja Jorma Suonio, puh. 050 330 2078, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupungin häiriötilanteiden johtoryhmä päätti 26.3.2020, että Tampereen kaupunki voi myöntää harkinnanvaraista ateriatukea toisen asteen opiskelijoille koronasta johtuvan etäopetuksen ajaksi. Tuki koskee Tampereen kaupungin lukioiden ja Tredun opiskelijoita. Tukea voi anoa poikkeustilanteeseen liittyvältä etäopiskelun ajalta.

Tampereen kaupungin lukiot siirtyivät etäopetukseen kolmen viikon ajaksi 8.–28.3.2021 Pirkanmaan alueellisen pandemiaohjausryhmän 3.3.2021 antaman linjauksen mukaan.

Tampereen kaupungin lukiokoulutus myöntää harkinnanvaraista ateriakorvausta opiskelijoilleen etäopetuksen aikana. Opiskelijoille maksetaan eritysruokakorvausta niiltä etäopetuspäiviltä, jolloin opiskelijoilla ei ole ollut mahdollisuutta maksuttomaan ruokailuun oppilaitoksen tiloissa. 

Korvausta voi anoa poikkeustilanteeseen liittyvältä etäopiskelun ajalta erityisestä syystä. Keskeiset perusteet tuen myöntämiselle ovat taloudelliset syyt tai opiskelijan yksin asuminen.

Ateriakorvausta erityisestä syystä haetaan Wilmasta löytyvällä lomakkeella  ja rehtori ratkaisee ateriakorvauksen myöntämisestä tapauskohtaisesti.

Erityisestä syystä myönnettävä ateriatuki on 3,50 e/päivä.

Mikäli etäopetus jatkuu 28.3.2021 jälkeen, myönnetty ateriatuki jatkuu ilman erillistä hakemusta seuraavan etäopetusjakson loppuun.

Ruokakorvaus on Tampereen kaupungin oma kädenojennus Tampereen kaupungin lukioiden opiskelijoiden tueksi. Lainsäädäntö ei velvoita ateriakorvaukseen etäopintojen aikana.

Lukiokoulutuksen johtajan päätösvalta asiassa perustuu Elinvoima- ja osaamislautakunnan päätökseen 17.2.2021 § 31: Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen toimintasääntö § 4.

Päätös

Tampereen kaupungin lukiot siirtyivät etäopetukseen kolmen viikon ajaksi 8.–28.3.2021 Pirkanmaan alueellisen pandemiaohjausryhmän 3.3.2021 antaman linjauksen mukaan.

Tampereen kaupungin lukiokoulutus myöntää harkinnanvaraista ateriakorvausta opiskelijoilleen etäopetuksen aikana 3,50 euroa/ päivä.

Korvausta voi anoa poikkeustilanteeseen liittyvältä etäopiskelun ajalta erityisestä syystä Wilmasta löytyvällä lomakkeella.

Mikäli etäopetus jatkuu 28.3.2021 jälkeen, myönnetty ateriatuki jatkuu ilman erillistä hakemusta seuraavan etäopetusjakson loppuun.

Rehtorit toimeenpanevat määräaikaisen päätöksen korvauksesta. Korvaus tiliöidään kunkin lukion omalle kustannuspaikalle, toimintoalue 223.

Allekirjoitus

Lukiokoulutuksen johtaja Jorma Suonio

Organisaatiotieto

Tampere