§ 5 #Rajatontyöelämä -projektin toteuttaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:5765/02.04.01/2020

Päätöspäivämäärä

25.1.2021

Päätöksen tekijä

Lukiokoulutuksen johtaja, Toisen asteen koulutuspalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Lehtori Jaana Marttila, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Lukiokoulutuksen johtaja Jorma Suonio, puh. 050 330 2078, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Päätöksen perustelut

Ylöjärven kaupunki on 19.5.2020 hakenut rahoitusta ESR -hankkeen #rajatontyöelämä toteuttamiseen. Tampereen kaupugin lukiokoulutus on ollut mukana rahoitushaussa osatoteuttajana.

#rajatontyöelämä-hankkeessa rakennetaan paikallista lukioiden ja työelämän sekä korkeakoulujen yhteistyötä. Hankkeella vastataan lukion opetussuunnitelma uudistuksiin (#LOPS2021), jossa lukioiden työelämäyhteistyö, korkeakouluyhteistyö ja kansainvälisyys tulevat yhä tärkeämmäksi. Hankkeen keskeisimpinä tavoitteina Tampereen kaupungin lukiokoulutuksessa ovat lukiolaisten työelämätaitojen vahvistaminen, lukiolaisten yrittäjyysosaamisen vahvistaminen sekä opettajien yrittäjyysosaamisen ja työelämätaitojen osaamisen lisääminen. Käytännön tasolla hankkeen aikana rakennetaan kolmiportainen yhteistyön malli, jota kokeillaan hankkeessa mukana olevissa lukioissa. 

Hankkeen hallinnoijana ja päätoteuttajana toimii Ylöjärven kaupunki. Osatoteuttajina toimivat Kuopion kaupunki/ Kallaveden lukio, Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistys ry, Kauniaisten kaupunki/ Kauniaisten lukio ja Tampereen kaupungin lukiokoulutus.

Hanke toteutetaan Tampereen kaupungin lukiokoulutuksessa ajalla 1.9.2020 - 31.8.2022.

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt hankkeelle rahoituksen 5.6.2020 (dnro EURA 2014/8577/09 02 01 01/2019/POPELY). Päätöksen mukainen projektin hyväksytty kokonaiskustannusarvio on 316 967 euroa, josta rahoittajan myöntämää avustusta on 253 574 euroa. Tampereen kaupungin lukiokoulutuksen osuus projektin kokonaiskustannusarviosta on 23 401 euroa, josta omarahoitusta on 4 680 euroa.

Lukiokoulutuksen johtajan päätösvalta asiassa perustuu palvelualueen johtajan päätökseen 23.10.2020 § 128 Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen toimintasääntö. (Toimintasäännön liite: Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtajan toimivallan siirtäminen 1.11.2020 alkaen.)

 

Päätös

Tampereen kaupungin lukiokoulutuksessa toteutetaan rahoituspäätöksen 5.6.2020 (dnro EURA 2014/8577/09 02 01 01/2019/POPELY) mukainen #rajatontyöelämä -projekti.

Tampereen kaupungin lukiokoulutuksen osuus projektin kokonaisbudjetista on 23 401 euroa, josta omarahoitusta on 4 680 euroa.

Projektin vastuulliseksi hoitajaksi nimetään lehtori Jaana Marttila.

Taloushallinnon yhteyshenkilö on projektipalvelusihteeri Jaana Lahtinen.

Projektin vastuullisen hoitajan ja taloushallinnon yhteyshenkilön esimiehinä toimivat heidän vakituiset esimiehensä.

Projektin kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 134107 ja PRR- osalta E1340_202_02.

Lukiokoulutuksen johtajan päätöksen 19.11.2020 (88 §) mukaan projektin vastuullisella hoitajalla on tilausoikeus projektin kustannusarvion puitteissa. Kustannusten hyväksymisessä noudatetaan lukiokoulutuksen johtajan päätöksiä hyväksymisoikeuksista.

Projektissa noudatetaan Tampereen kaupungin hankintaohjeistusta, taloudenhoidon konsernimääräystä ja projektiohjeistusta.

 

Allekirjoitus

Lukiokoulutuksen johtaja Jorma Suonio

Organisaatiotieto

Tampere