§ 29 Social inclusion -projektin toteuttaminen ja sopimuksen hyväksyminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:5230/02.04.01/2020

Päätöspäivämäärä

8.4.2021

Päätöksen tekijä

Lukiokoulutuksen johtaja, Toisen asteen koulutuspalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Lehtori Seppo Linnaranta, puh. 040 716 5705, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Lisätietoja päätöksestä

Lukiokoulutuksen johtaja Jorma Suonio, puh. 050 330 2078, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupungin lukiokoulutus on osana norjalaisen Kirkeparken videregående skolen koordinoimaa verkostoa hakenut rahoitusta 23.4.2020 Erasmus+ KA2 -projektin "Social inclusion" toteuttamiseen. 

Social inclusion -hanke on jatkoa lukiokoulutuksessa toteutetulle Courage to Care -hankkeelle. Social inclusion -projektissa vahvistetaan toisen asteen koulutuksen ja oppilaitosten kansainvälistymistavoitteita ja tavoiteena on myös vahvistaa tulevaisuustaitojen kasvattamista toisen asteen oppilaitosten sisällä.

Projektin tavoitteena Tampereen kaupungin lukiokoulutuksessa on, että projektin avulla Tampereen lyseon lukion opiskelijat pääsevät pohtimaan yhteiskunnalisen oikeudenmukaisuuden, opetuksen, oppimisen sekä tulevaisuustaitojen teemoja eurooppalaisessa kontekstissa.

Projektiverkostoa koordinoi Kirkeparken videregående skole (Norja) ja partnereina toimivat Agenskalna Valsts gimnazija (Latvia), IES LA MERCED (Espanja), XXVI Liceum Ogolnoksztalcace (Puola), ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO MARCO POLO (Italia) ja Tampereen kaupunki.

Projekti toteutetaan Tampereen kaupungin lukiokoulutuksessa/ Tampereen lyseon lukiossa. Projektin kustannukset ovat hankesopimuksen mukaan tukikelpoisia ajalla 1.9.2020 - 31.8.2022.

Opetushallitus ja Tampereen kaupunki/ Tampereen kaupungin lukiokoulutus solmivat hankesopimuksen. Hankesopimuksella Opetuhallitus myöntää Tampereen kaupungin lukiokoulutukselle projektin toteuttamiseen 32 106 euron avutuksen. Tampereen kaupungin lukiokoulutus sitoutuu projektin toteuttamiseen rahoitussopimuksen ehtojen mukaisesti. 

Sopimus sitoo Tampereen kaupunkia lopullisesti kuitenkin vasta, kun kaupungin sopimusta koskevat päätökset ovat saaneet lainvoiman.

Lukiokoulutuksen johtajan päätösvalta asiassa perustuu palvelualueen johtajan päätökseen 23.10.2020 § 128 Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen toimintasääntö. (Toimintasäännön liite: Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtajan toimivallan siirtäminen 1.11.2020 alkaen.)

 

Päätös

Tampereen kaupungin lukiokoulutuksessa toteutetaan hankesopimuksen Eramus+ 2020-1-NO01-KA229-076468_3 mukainen Social inclusion -projekti. 

Tampereen kaupungin lukiokoulutuksen kokonaisbudjetti projektissa on 32 106 euroa, johon ei sisälly omarahoitusosuutta.

Hyväksytään Opetushallituksen (OPH) ja Tampereen kaupungin/ Tampereen kaupungin lukiokoulutuksen välinen hankesopimus. Sopimus sitoo Tampereen kaupunkia lopullisesti kuitenkin vasta, kun kaupungin sopimusta koskevat päätökset ovat saaneet lainvoiman.

Projektin vastuulliseksi hoitajaksi nimetään lehtori Seppo Linnaranta.

Projektipalvelusihteerinä on Heidi Kuukkanen.

Projektin vastuullisen hoitajan ja projektipalvelusihteerin esimiehinä toimivat heidän vakituiset esimiehensä.

Projektin kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 134009 ja PRR- osalta  E1340_202_04.

Lukiokoulutuksen johtajan päätöksen 19.11.2020 (88 §) mukaan projektin vastuullisella hoitajalla on tilausoikeus projektin kustannusarvion puitteissa. Kustannusten hyväksymisessä noudatetaan lukiokoulutuksen johtajan päätöksiä hyväksymisoikeuksista.

Projektissa noudatetaan Tampereen kaupungin hankintaohjeistusta, taloudenhoidon konsernimääräystä ja projektiohjeistusta.

 

Allekirjoitus

Lukiokoulutuksen johtaja Jorma Suonio

Organisaatiotieto

Tampere