§ 38 Social inclusion -projektin toteutusajan jatkaminen lukiokoulutuksessa

Lataa  Kuuntele 

TRE:5230/02.04.01/2020

Päätöspäivämäärä

26.4.2022

Päätöksen tekijä

Lukiokoulutuksen johtaja, Toisen asteen koulutuspalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Lehtori Seppo Linnaranta, puh. 040 716 5705, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Lisätietoja päätöksestä

vt. lukiokoulutuksen johtaja Matti Hännikäinen, puh. 050 3466 492, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Lukiokoulutuksen johtaja on päättänyt 8.4.2021, että Tampereen kaupungin lukiokoulutuksessa/ Tampereen lyseon lukiossa toteutetaan Opetushallituksen rahoittamana hankesopimuksen Erasmus+ 2020-1-NO01-KA229-076468_3 mukainen Social inclusion -projekti ajalla 1.9.2020 - 31.8.2022. 

Social inclusion -​hanke on jatkoa lukiokoulutuksessa toteutetulle Courage to Care -​hankkeelle. Social inclusion -​projektissa vahvistetaan toisen asteen koulutuksen ja oppilaitosten kansainvälistymistavoitteita ja tavoiteena on myös vahvistaa tulevaisuustaitojen kasvattamista toisen asteen oppilaitosten sisällä. Projektin tavoitteena Tampereen kaupungin lukiokoulutuksessa on,​ että projektin avulla Tampereen lyseon lukion opiskelijat pääsevät pohtimaan yhteiskunnalisen oikeudenmukaisuuden,​ opetuksen,​ oppimisen sekä tulevaisuustaitojen teemoja eurooppalaisessa kontekstissa.

Hankkeen koordinaattori Kirkeparken videregående skole (Norja) on koronaviruspandemiasta johtuen hakenut 8.6.2021 muutosta projektin toteuttamisaikaan (jatkoaikaa projektin toteuttamiseen). Opetushallitus on antanut 17.6.2021 hankesopimusta koskevan muutospäätöksen (dnro OPH-3665-2020), jonka mukaan uusi toteuttamisaika on 1.9.2020 - 31.8.2023. 

Lukiokoulutuksen johtajan päätösvalta asiassa perustuu palvelualueen johtajan päätökseen 10.1.2022 § 6 Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen toimintasääntö. (Toimintasäännön liite: Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtajan toimivallan siirtäminen 10.1.2022 alkaen.)

Päätös

Tampereen kaupungin lukiokoulutuksessa toteutettavan Social inclusion -projektin toteutusaikaa jatketaan Opetushallituksen hankesopimusta koskevan muutospäätöksen (dnro OPH-3665-2020) mukaisesti 31.8.2023 asti. 

Allekirjoitus

vt. lukiokoulutuksen johtaja Matti Hännikäinen

Organisaatiotieto

Tampere