§ 30 Suunta -projektin toteuttaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:115/02.04.01/2022

Päätöspäivämäärä

4.4.2022

Päätöksen tekijä

Lukiokoulutuksen johtaja, Toisen asteen koulutuspalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Kehittämispäällikkö Laura-Leena Leiwo, puh. 041 730 7570, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Lukiokoulutuksen johtajan 1. varahenkilö Tuija Ylöniemi,​ puh. 040 701 4814,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Opetushallitus on 17.11.2021 asettanut lukiokoulutuksen järjestäjien haettavaksi valtion erityisavustukset opinto-ohjauksen kehittämiseen osana lukiokoulutuksen laatu- ja saavutettavuusohjelmaa. Tampereen kaupunki/ Tampereen kaupungin lukiokoulutus on 5.1.2022 hakenut valtion erityisavustusta Suunta -projektin toteuttamiseen.

Suunta -hankkeessa keskiössä ovat lukio-opiskelijoiden opinto-ohjaukseen liittyvät ajankohtaiset teemat. Oppivelvollisuuden laajentumisen ja uuden opetussuunnitelman myötä ohjauksen merkitys kasvaa ja erityistä ja tehostettua tukea perusasteella saaneiden opiskelijoiden määrän lisääntyessä tarve uusille opinto-ohjauksen muodoille korostuu. Hankkeen tavoitteena on varmistaa opiskelijoiden seudullisesti yhdenvertaiset ja oikea-aikaiset mahdollisuudet uraohjaukseen ja korkeakouluopintoihin tutustumiseen lukioaikana huomioiden erityistä ja tehostettua tukea tarvitsevien opiskelijoiden erityistarpeet.

Toiminnallisesti hankkeen aikana tullaan mm. laatimaan uraohjaukseen ja erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjaukseen toimintamallit sekä konkreettisesti mallintamaan lukion opinto-ohjaukseen kuuluvat korkeakouluopintoihin ja työelämään tehtävät tutustumiset. Hankkeeseen palkataan kehittäjäopinto-ohjaaja, jonka tehtävänä on kartoittaa hankkeeseen osallistuvien lukioiden erilaiset uraohjauksen ja korkeakouluyhteistyön käytänteet. Tämän jälkeen hän lähtee yhdessä projektiryhmän kanssa kehittämään konkreettisia toimintamalleja seudulliselle uraohjaukselle. Hankkeeseen palkataan lisäksi osapäiväisesti hankkeelle työskentelevä erityisopettaja vastuullaan erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden opinto-ohjaukseen liittyvät kysymykset. 

Projektia koordinoi Tampereen kaupunki/ Tampereen kaupungin lukiokoulutus ja osatoteuttajina toimivat Tampereen yhteiskoulun lukio, Kalevan lukio, Pirkkalan kunta/ Pirkkalan yhteislukio, Lempäälän kunta/ Lempäälän lukio ja Tampereen yliopisto/ Tampereen yliopiston normaalikoulu.

Projekti toteutetaan Tampereen kaupungin lukiokoulutuksessa ajalla 1.4.2022 - 31.7.2023. 

Opetushallitus on antanut projektille myönteisen rahoituspäätöksen 9.2.2022 (dnro 19/4795/2021). Päätöksen mukainen projektin hyväksytty kokonaiskustannusarvio on 247 000 euroa, josta valtionavustusta on 222 300 euroa. Tampereen kaupungin lukiokoulutuksen osuus projektin kokonaiskustannusarviosta on 209 500 euroa, josta avustuksen osuus on 188 550 euroa ja omarahoituksen osuus 20 950 euroa. 

Lukiokoulutuksen johtajan päätösvalta asiassa perustuu palvelualueen johtajan päätökseen 10.1.2022 § 6 Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen toimintasääntö. (Toimintasäännön liite: Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtajan toimivallan siirtäminen 10.1.2022 alkaen.)

Päätös

Tampereen kaupungin lukiokoulutuksessa toteutetaan rahoituspäätöksen 9.2.2022 (dnro 19/4795/2021) mukainen Suunta -projekti ajalla 1.4.2022 - 31.7.2023. 

Tampereen kaupungin lukiokoulutuksen osuus projektin kokonaisbudjetista on 209 500 euroa, josta avustuksen osuus on 188 550 euroa ja omarahoituksen osuus 20 950 euroa. 

Projektin vastuulliseksi hoitajaksi nimetään opinto-ohjaaja Minna Pohjola.

Taloushallinnon yhteyshenkilönä on taloussihteeri Katja Hautala.

Projektin vastuullisen hoitajan ja taloushallinnon yhteyshenkilön esimiehinä toimivat heidän vakituiset esimiehensä.

Projektin kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 134107 ja PRR-osalta H1340_222_01.

Lukiokoulutuksen johtajan päätöksen 26.8.2021 (83 §) mukaan projektin vastuullisella hoitajalla on tilausoikeus projektin kustannusarvion puitteissa. Kustannusten hyväksymisessä noudatetaan lukiokoulutuksen johtajan päätöksiä hyväksymisoikeuksista. 

Projektissa noudatetaan Tampereen kaupungin hankintaohjeistusta, taloudenhoidon konsernimääräystä ja projektiohjeistusta. 

Allekirjoitus

Lukiokoulutuksen johtajan 1. varahenkilö Tuija Ylöniemi

Organisaatiotieto

Tampere