§ 49 TASE - projektin toteutusajan jatkaminen lukiokoulutuksessa

Lataa  Kuuntele 

TRE:7353/02.04.01/2018

Päätöspäivämäärä

15.6.2020

Päätöksen tekijä

Lukiokoulutuksen johtaja, Toisen asteen koulutuspalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Tietopalvelupäällikkö Anne Suoniemi, puh. 050 550 4143, etunimi. sukunimi@tampere.fi 

Lisätietoja päätöksestä

Lukiokoulutuksen johtaja Jorma Suonio, puh. 050 330 2078, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Lukiokoulutuksen johtaja on päättänyt 28.1.2019 (7 §), että Tampereen kaupungin lukiokoulutuksessa toteutetaan rahoituspäätöksen 14.12.2018 (dnro 45/2289/2018) mukainen TASE - Toisen asteen oppimateriaalikustannusten alentaminen -projekti ajalla 25.1.-31.12.2019. Projektia koordinoi Turun kaupunki ja osatoteuttajina toimivat Koulutuskuntayhtymä Tavastia, Salon seudun koulutuskuntayhtymä, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia, Työtehoseura, Tampereen kaupunki / Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Tampereen kaupunki / Lukiokoulutus, Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä / Saimaan ammattiopisto Sampo, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, SASKY koulutuskuntayhtymä / Ruoveden lukio, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria.

Turun kaupunki on 8.4.2020 hakenut Opetushallitukselta hankkeelle jatkoaikaa ja kustannusarviomuutoksia sähköpostitse 31.12.2020 saakka niin, että kehittämis- ja levittämistoiminta päättyy toteuttajien osalta 30.11.2020 ja joulukuu on varattu verkostohankkeen raportointiin. Kustannusarviomuutoksia on haettu Turun kaupungin ja Omnian osalta, mutta ne eivät vaikuta hankkeen tai osatoteuttajien kokonaiskustannusarvioon. Muiden osatoteuttajien kustannusarvioihin ei ole haettu muutoksia.

Opetushallitus on 21.4.2020 sähköpostitse myöntänyt hankkeelle jatkoaikaa 31.12.2020 saakka ja hyväksynyt kustannusarviomuutoshakemuksen Turun kaupungin ja Omnian osalta. Muilta osin on voimassa Opetushallituksen aiemmin tekemä päätös.

Elinvoima- ja kilpailukyky palvelualueen johtajan päätöksen 30.1.2020 § 19 perusteella lukiokoulutuksen johtaja päättää irtaimen omaisuuden sekä palvelujen hankinnasta, luovuttamisesta ja vuokrauksesta sekä sopimusten hyväksymisestä.

 

Päätös

TASE - Toisen asteen oppimateriaalikustannusten alentaminen- projektin toteutusaikaa Tampereen kaupungin lukiokoulutuksessa jatketaan 31.12.2020 saakka.

Allekirjoitus

Lukiokoulutuksen johtaja Jorma Suonio

Organisaatiotieto

Tampere