§ 4 Taklataan kevään koronahaitat Tampereen lukioissa -projektin toteuttaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:5337/02.04.01/2020

Päätöspäivämäärä

21.1.2021

Päätöksen tekijä

Lukiokoulutuksen johtaja, Toisen asteen koulutuspalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Kehittämispäällikkö Anne Nousiainen, puh. 040 801 6995, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Lukiokoulutuksen johtaja Jorma Suonio, puh. 050 330 2078, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Päätöksen perustelut

Opetushallitus on 16.6.2020 asettanut haettavaksi valtion erityisavustukset lukiokoulutukseen koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi. Tampereen kaupunki on 24.8.2020 hakenut valtion erityisavustusta "Taklataan kevään koronahaitat Tampereen lukioissa" -projektin toteuttamiseen.

Projektin tavoitteena on korjata niitä osaamisvajeita, joita osalle opiskelijoista syntyi kevään 2020 etäopetusjakson aikana. Hankkeen avulla on tarkoitus myös varmistaa, että opiskelijoiden subjektiivinen oikeus opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen toteutuu määrällisen lisäksi myös laadullisesti. Kongnitiivisen elementin lisäksi projektin tavoitteena on korjata osalle opiskelijoista etäjakson seurauksena aiheutuneita sosiaalisen ja vuorovaikutuksellisen sekä yhteisöllisen kasvun vajeita. Tavoitteena on myös projektin kautta vastata lisääntyneeseen psyykkisen ja henkisen jaksamisen tuen tarpeeseen.

Projektin avulla on Tampereen kaupungin lukiokoulutuksessa mm. mahdollisuus järjestää oppimisvajeiden paikkaamiseen ja ennaltaehkäisemiseen tarvittavia kertaavia kursseja sekä toteuttaa kurssien jakamista, pienryhmätoimintaa ja tukiopetusta. Projekti mahdollistaa myös vahvemman ryhmänohjauksen ja opinto-ohjauksen resurssin. Projektin kautta tavoitteena on myös palkata kaupungin lukiokoulutukseen kaksi määräaikaista psykologia ja yksi kuraattori tasaamaan koronan aiheuttamia psyykkisiä vaikutuksia.

Projekti toteutetaan Tampereen kaupungin lukiokoulutuksessa ajalla 15.9.2020 - 31.7.2021.

Opetushallitus on antanut projektille myönteisen rahoituspäätöksen 15.9.2020 (dnro 172/2020/2020). Päätöksen mukainen projektin hyväksytty kokonaiskustannusarvio on 623 209 euroa, josta valtionavustusta on 592 048 euroa. Tampereen kaupungin lukiokoulutuksen omarahoitusosuus on 31 161 euroa.

Lukiokoulutuksen johtajan päätösvalta asiassa perustuu palvelualueen johtajan päätökseen 23.10.2020 § 128 Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen toimintasääntö. (Toimintasäännön liite: Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtajan toimivallan siirtäminen 1.11.2020 alkaen.)

 

Päätös

Tampereen kaupungin lukiokoulutuksessa toteutetaan rahoituspäätöksen 15.9.2020 (dnro 172/2020/2020) mukainen Taklataan kevään koronahaitat Tampereen lukioissa -projekti.

Projektin kokonaisbudjetti on 623 209 euroa, josta omarahoitusta on 31 161 euroa.

Projektin vastuulliseksi hoitajaksi nimetään lehtori Tomi Anttila.

Taloushallinnon yhteyshenkilönä on taloussihteeri Katja Hautala.

Projektin vastuullisen hoitajan ja taloushallinnon yhteyshenkilön esimiehinä toimivat heidän vakituiset esimiehensä.

Projektin kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 134107 ja PRR-osalta H1340_202_03.

Lukiokoulutuksen johtajan päätöksen 19.11.2020 (88 §) mukaan projektin vastuullisella hoitajalla on tilausoikeus projektin kustannusarvion puitteissa. Kustannusten hyväksymisessä noudatetaan lukiokoulutuksen johtajan päätöksiä hyväksymisoikeuksista.

Projektissa noudatetaan Tampereen kaupungin hankintaohjeistusta, taloudenhoidon konsernimääräystä ja projektiohjeistusta.

 

Allekirjoitus

Lukiokoulutuksen johtaja Jorma Suonio

Organisaatiotieto

Tampere