§ 31 Taklataan kevään koronahaitat Tampereen lukioissa -projektin toteutusajan jatkaminen lukiokoulutuksessa

Lataa  Kuuntele 

TRE:5337/02.04.01/2020

Päätöspäivämäärä

9.4.2021

Päätöksen tekijä

Lukiokoulutuksen johtaja, Toisen asteen koulutuspalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Lehtori Tomi Anttila, puh. 050 358 5549,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Lisätietoja päätöksestä

Lukiokoulutuksen johtaja Jorma Suonio, puh. 050 330 2078, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Lukiokoulutuksen johtaja on päättänyt 21.1.2021 (4 §), että Tampereen kaupungin lukiokoulutuksessa toteutetaan rahoituspäätöksen 15.9.2020 (dnro OPH 172/2020/2020) mukainen Taklataan kevään koronahaitat Tampereen lukioissa -projekti. 

Taklataan kevään koronahaitat Tampereen lukioissa -projektin tavoitteena on korjata niitä osaamisvajeita,​ joita osalle opiskelijoista syntyi kevään 2020 etäopetusjakson aikana. Hankkeen kautta on tarkoitus myös varmistaa,​ että opiskelijoiden subjektiivinen oikeus opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen toteutuu määrällisen lisäksi myös laadullisesti. Projektin avulla on Tampereen kaupungin lukiokoulutuksessa mm. mahdollisuus järjestää oppimisvajeiden paikkaamiseen ja ennaltaehkäisemiseen tarvittavia kertaavia kursseja sekä toteuttaa kurssien jakamista,​ pienryhmätoimintaa ja tukiopetusta. 

Opetushallitus on 22.3.2021 antamallaan päätöksellä (dnro OPH-1175-2021) pidentänyt koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi myönnetyn (OPH-2020-2020) valtion erityisavustuksen käyttöaikaa siten, että avustuksen viimeinen käyttöpäivä 31.1.2022. Taklataan kevään koronahaitat Tampereen lukioissa -​projekti kuuluu tämän valtionavustuksen piiriin.

Lukiokoulutuksen johtajan päätösvalta asiassa perustuu palvelualueen johtajan päätökseen 17.2.2021 § 31 Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen toimintasääntö. (Toimintasäännön liite: Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtajan toimivallan siirtäminen 1.3.2021 alkaen.) 

Päätös

Tampereen kaupungin lukiokoulutuksessa toteutettavan Taklataan kevään koronahaitat Tampereen lukioissa -projektin toteutusaikaa jatketaan Opetushallituksen 22.3.2021 myöntämän jatkoajan mukaisesti 31.1.2022 asti.

 

Allekirjoitus

Lukiokoulutuksen johtaja Jorma Suonio

Organisaatiotieto

Tampere