§ 104 Taklataan korona III -projektin toteuttaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:6733/02.04.01/2022

Päätöspäivämäärä

21.12.2022

Päätöksen tekijä

Lukiokoulutuksen johtaja, Toisen asteen koulutuspalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Lehtori Tomi Anttila,​ puh. 050 358 5549,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Lukiokoulutuksen johtaja Mari Aalto, p. 040 187 4593, mari.aalto1@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Opetushallitus on 29.8.2022 asettanut haettavaksi valtion erityisavustukset lukiokoulutuksen järjestäjille koronavirusepidemian johdosta tarvittaviin tukitoimiin. Tampereen kaupunki on 28.9.2022 hakenut valtion erityisavustusta Taklataan korona III -projektin toteuttamiseen. 

Taklataan korona III -hanke on jatkoa Tampereen kaupungin lukiokoulutuksessa toteutetuille Taklataan kevään koronahaitat Tampereen lukioissa -projektille sekä Taklataan korona II -projektille. Taklataan korona III -hankkeessa tavoitteena on mm. korjata sitä osaamisvajetta, jota koronapandemian aikana on syntynyt sekä vahvistaa pandemian aikana lukioissa heikentynyttä yhteisöllistä toimintakulttuuria. Yhteisöllinen toimintakulttuuri vaikuttaa positiivisesti opiskelijoiden jaksamiseen ja mielenterveyteen. Projektin avulla voidaan Tampereen kaupungin lukiokoulutuksessa mahdollistaa myös lukion opetussuunnitelmallisten tavoitteiden parempi saavuttaminen sekä parantaa kokonaisvaltaisesti opiskelijoiden hyvinvointia. Projekti myös edistää lukio-opiskelijoiden opintojen etenemistä niin, että opiskeluajat eivät pitene tarpeettomasti. 

Projekti toteutetaan Tampereen kaupungin lukiokoulutuksessa ajalla 1.1.2023 - 31.7.2024. 

Opetushallitus on antanut projektille myönteisen rahoituspäätöksen 9.11.2022 (dnro 45/3615/2022). Päätöksen mukainen projektin hyväksytty kokonaiskustannusarvio on 870 000 euroa, josta valtionavustusta on 826 465 euroa. Tampereen kaupungin lukiokoulutuksen omarahoitusosuus on 43 535 euroa. 

Hankkeen kustannukset ovat tukikelpoisia ajalla 9.11.2022 - 31.7.2024. 

Lukiokoulutuksen johtajan päätösvalta asiassa perustuu palvelualueen johtajan päätökseen 16.6.2022 § 69 Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen toimintasääntö. (Toimintasäännön liite: Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtajan toimivallan siirtäminen 1.8.2022 alkaen.)

Päätös

Tampereen kaupungin lukiokoulutuksessa toteutetaan rahoituspäätöksen 9.11.2022 (dnro 45/3615/2022) mukainen Taklataan korona III -projekti ajalla 1.1.2023 - 31.7.2024. 

Projektin kokonaisbudjetti on 870 000 euroa, josta avustuksen osuus on 826 465 euroa ja omarahoituksen osuus 43 535 euroa. 

Projektin vastuulliseksi hoitajaksi nimetään lehtori Tomi Anttila.

Taloushallinnon yhteyshenkilönä on taloussihteeri Katja Hautala.

Projektin vastuullisen hoitajan ja taloushallinnon yhteyshenkilön esihenkilöinä toimivat heidän vakituiset esihenkilönsä.

Projektin kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 134107 ja PRR-osalta H1340_222_03. 

Lukiokoulutuksen johtajan päätöksen 26.8.2021 (83 §) mukaan projektin vastuullisella hoitajalla on tilausoikeus projektin kustannusarvion puitteissa. Kustannusten hyväksymisessä noudatetaan lukiokoulutuksen johtajan päätöksiä hyväksymisoikeuksista.

Projektissa noudatetaan Tampereen kaupungin hankintaohjeistusta, taloudenhoidon konsernimääräystä ja projektiohjeistusta. 

Allekirjoitus

Lukiokoulutuksen johtaja Mari Aalto

Organisaatiotieto

Tampere