§ 95 Taklataan korona II -projektin toteuttaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:6905/02.04.01/2021

Päätöspäivämäärä

15.10.2021

Päätöksen tekijä

Lukiokoulutuksen johtaja, Toisen asteen koulutuspalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Lehtori Tomi Anttila,​ puh. 050 358 5549,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

vt. lukiokoulutuksen johtaja Matti Hännikäinen, puh. 050 3466 492, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Opetushallitus on 17.6.2021 asettanut haettavaksi valtion erityisavustukset lukiokoulutukseen koronaviruksen aiheuttamien vaikutusten tasoittamiseksi vuosille 2021-2023. Tampereen kaupunki on 13.8.2021 hakenut valtion erityisavustusta Taklataan korona II -projektin toteuttamiseen. 

Taklataan korona II -hanke on jatkoa Tampereen kaupungin lukiokoulutuksessa toteutettavalle Taklataan kevään koronahaitat Tampereen lukioissa -projektille. Taklataan korona II -hankkeen tavoitteena on paikata koronaepidemian aiheuttamaa oppimisvajetta siten, että lukiosta valmistuminen tapahtuisi tavoitellussa määräajassa ja että oppimistulokset olisivat yhtä hyviä kuin normaalissa tilanteessa. Lisäksi tavoitteena on auttaa sellaisia opiskelijoita, jotka ovat pandemian aiheuttamien sosiaalisten ongelmien takia syrjäytymisvaarassa. Hankkeen avulla on myös tavoitteena varmistaa opetussuunnitelman toteutuminen lukuvuosien 2021-2023 aikana. 

Projektin avulla on Tampereen kaupungin lukiokoulutuksessa mm. mahdollisuus järjestää lukion kursseja/ opintojaksoja toteutettuna pienryhmäopetuksena, järjestää tukiopetusta sekä lisätä opiskelijahuollon palvelujen resurssia. 

Projekti toteutetaan Tampereen kaupungin lukiokoulutuksessa ajalla 15.10.2021 - 31.7.2023.

Opetushallitus on antanut projektille myönteisen rahoituspäätöksen 24.9.2021 (dnro 95/2633/2021). Päätöksen mukainen projektin hyväksytty kokonaiskustannusarvio on 722 530 euroa, josta valtionavustusta on 686 403 euroa. Tampereen kaupungin lukiokoulutuksen omarahoitusosuus on 36 127 euroa.

Hankkeen kustannukset ovat tukikelpoisia ajalla 24.9.2021 - 31.7.2023.

Lukiokoulutuksen johtajan päätösvalta asiassa perustuu palvelualueen johtajan päätökseen 3.9.2021 § 134 Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen toimintasääntö. (Toimintasäännön liite: Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtajan toimivallan siirtäminen 6.9.2021 alkaen.)

Päätös

Tampereen kaupungin lukiokoulutuksessa toteutetaan rahoituspäätöksen 24.9.2021 (dnro 95/2633/2021) mukainen Taklataan korona II -projekti ajalla 15.10.2021 - 31.7.2023.

Projektin kokonaisbudjetti on 722 530 euroa, josta avustuksen osuus on 686 403 euroa ja omarahoituksen osuus 36 127 euroa. 

Projektin vastuulliseksi hoitajaksi nimetään lehtori Tomi Anttila.

Taloushallinnon yhteyshenkilönä on taloussihteeri Katja Hautala.

Projektin vastuullisen hoitajan ja taloushallinnon yhteyshenkilön esimiehinä toimivat heidän vakituiset esimiehensä.

Projektin kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 134107 ja PRR-osalta H1340_212_01.

Lukiokoulutuksen johtajan päätöksen 19.11.2020 (88 §) mukaan projektin vastuullisella hoitajalla on tilausoikeus projektin kustannusarvion puitteissa. Kustannusten hyväksymisessä noudatetaan lukiokoulutuksen johtajan päätöksiä hyväksymisoikeuksista.

Projektissa noudatetaan Tampereen kaupungin hankintaohjeistusta, taloudenhoidon konsernimääräystä ja projektiohjeistusta. 

Allekirjoitus

vt. lukiokoulutuksen johtaja Matti Hännikäinen

Organisaatiotieto

Tampere