§ 68 Tammerkosken lukion akkreditointiliikkuvuudet 2022-2023 -projektin toteuttaminen ja sopimuksen hyväksyminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:1591/02.04.01/2022

Päätöspäivämäärä

15.8.2022

Päätöksen tekijä

Lukiokoulutuksen johtaja, Toisen asteen koulutuspalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Apulaisrehtori Maarit Luhtala, p. 040 806 4080, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Lukiokoulutuksen johtaja Mari Aalto, p. 040 187 4593, mari.aalto1@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki/ Tampereen kaupungin lukiokoulutus on hakenut Erasmus+ KA121-SCH -liikkuvuusprojektille nimeltä Tammerkosken lukion akkreditointiliikkuvuudet 2022-2023 rahoitusta 21.2.2022. Hanke liittyy Tammerkosken lukion Erasmus+ akkreditointiin. Koska Tammerkosken lukiolle myönnettiin Erasmus+ -akkreditointi vuosiksi 2021-2027, lukio voi hakea joka vuosi enintään 30 liikkuvuutta, jotka liittyvät akkreditoinnin tavoitteisiin eli lukion Erasmus-suunnitelmaan. Opiskelijoiden liikkuvuusjaksojen pituudet vaihtelevat 30 päivästä yhteen vuoteen (365 pv) asti. Vastaavasti henkilöstön jaksojen pituudet vaihtelevat muutamasta päivästä 60 päivään asti. Henkilöstön liikkuvuusjaksoihin sisältyy myös valmistelevia vierailuita tulevaa yhteistyötä varten. 

Hankkeen kustannukset ovat tukikelpoisia 1.6.2022 alkaen. Projekti toteutetaan Tampereen kaupungin lukiokoulutuksessa/ Tammerkosken lukiossa ajalla 19.8.2022 - 31.8.2023.

Opetushallitus on myöntänyt projektille tukea enintään 145 838 euroa (ilmoitus päätöksestä 17.5.2022, hankenro 2022-1-FI01-KA121-SCH-000059994).

Tampereen kaupungin/ Tampereen kaupungin lukiokoulutuksen omarahoitusosuus on 10 000 euroa.

Tampereen kaupunki/ Tampereen kaupungin lukiokoulutus ja Opetushallitus solmivat rahoituksen myöntämiseksi sopimuksen. Allekirjoittamalla sopimuksen Tampereen kaupunki/ Tampereen kaupungin lukiokoulutus hyväksyy tuen ja sitoutuu toteuttamaan hankkeen omalla vastuullaan sekä sitoutuu noudattamaan liikkuvuusperuskirjaa. Sopimuksen mukainen tuen enimmäismäärä on 145 838 euroa. Edunsaajan on 60 päivän kuluessa hankkeen päättymispäivästä toimitettava loppuraportti hankkeen toteutuksesta. Sopimus tulee voimaan päivänä, jona sopimuksen viimeiseksi allekirjoittava osapuoli on allekirjoittanut sen. Sopimus sitoo Tampereen kaupunkia lopullisesti kuitenkin vasta, kun kaupungin sopimusta koskevat päätökset ovat saaneet lainvoiman.

Lukiokoulutuksen johtajan päätösvalta asiassa perustuu palvelualueen johtajan päätökseen 16.6.2022 § 69  Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen toimintasääntö. (Toimintasäännön liite: Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtajan toimivallan siirtäminen 1.8.2022 alkaen.)

Päätös

Tampereen kaupungin lukiokoulutuksessa toteutetaan rahoituspäätöksen hankenumero 2022-1-FI01-KA121-SCH-000059994 mukainen Tammerkosken lukion akkreditointiliikkuvuudet 2022-2023 -projekti ajalla 19.8.2022 - 31.8.2023. Hankkeen kustannukset ovat tukikelpoisia 1.6.2022 alkaen. Projektille myönnetty tuki on maksimissaan 145 838 euroa ja Tampereen kaupungin lukiokoulutuksen omarahoitusosuus 10 000 euroa. 

Hyväksytään Opetushallituksen ja Tampereen kaupunki/ Tampereen kaupungin lukiokoulutuksen välinen hankesopimus. Sopimus sitoo Tampereen kaupunkia lopullisesti kuitenkin vasta, kun kaupungin sopimusta koskevat päätökset ovat saaneet lainvoiman.

Projektin vastuulliseksi hoitajaksi nimetään apulaisrehtori Maarit Luhtala.

Taloushallinnon yhteyshenkilönä on suunnittelija Erja Takala.

Projektin vastuullisen hoitajan ja taloushallinnon yhteyshenkilön esimiehinä toimivat heidän vakituiset esimiehensä. 

Projektin kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 134007 ja PRR-osalta E1340_222_04.

Lukiokoulutuksen johtajan päätöksen 26.8.2021 (83 §) mukaan projektin vastuullisella hoitajalla on tilausoikeus projektin kustannusarvion puitteissa. Kustannusten hyväksymisessä noudatetaan lukiokoulutuksen johtajan päätöksiä hyväksymisoikeuksista. 

Projektissa noudatetaan Tampereen kaupungin hankintaohjeistusta, taloudenhoidon konsernimääräystä ja projektiohjeistusta.

Allekirjoitus

Lukiokoulutuksen johtaja Mari Aalto

Organisaatiotieto

Tampere