§ 86 Tammerkosken lukion akkreditointiliikkuvuudet 2021-2022 -projektin toteutusajan jatkaminen lukiokoulutuksessa

Lataa  Kuuntele 

TRE:6169/02.04.01/2021

Päätöspäivämäärä

31.10.2022

Päätöksen tekijä

Lukiokoulutuksen johtaja, Toisen asteen koulutuspalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Apulaisrehtori Maarit Luhtala, p. 040 806 4080, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Lukiokoulutuksen johtaja Mari Aalto, p. 040 187 4593, mari.aalto1@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Lukiokoulutuksen johtaja on päättänyt 15.10.2021 (§ 96), että Tampereen kaupungin lukiokoulutuksessa toteutetaan rahoituspäätöksen hankenumero 2021-1-FI01-KA121-SCH-000008075 mukainen Tammerkosken lukion akkreditointiliikkuvuudet 2021-2022 -projekti ajalla 1.9.2021 - 30.11.2022. 

Tammerkosken lukion akkreditointiliikkuvuudet 2021-2022 -hanke liittyy Tammerkosken lukion Erasmus + -akkreditointiin. Koska Tammerkosken lukiolle myönnettiin Erasmus+ -akkreditointi vuosiksi 2021-2027, lukio voi hakea joka vuosi enintään 30 liikkuvuutta, jotka liittyvät akkreditoinnin tavoitteisiin eli lukion Erasmus-suunnitelmaan. Opiskelijoiden liikkuvuusjaksojen pituudet vaihtelevat 30 päivästä yhteen vuoteen (365 pv) asti. Vastaavasti henkilöstön jaksojen pituudet vaihtelevat muutamasta päivästä 60 päivään asti. Henkilöstön liikkuvuusjaksoihin sisältyy myös valmistelevia vierailuita tulevaa yhteistyötä varten.

Tampereen kaupunki/ Tampereen kaupungin lukiokoulutus on koronaviruspandemiasta johtuen hakenut 7.10.2022 muutosta projektin toteuttamisaikaan (jatkoaikaa projektin toteuttamiseen). Opetushallitus on antanut 19.10.2022 hankesopimusta koskevan muutospäätöksen (hankenumero 2021-1-FI01-KA121-SCH-000008075), jonka mukaan uusi toteuttamisaika on 1.9.2021 - 31.8.2023. 

Lukiokoulutuksen johtajan päätösvalta asiassa perustuu palvelualueen johtajan päätökseen 16.6.2022 § 69 Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen toimintasääntö. (Toimintasäännön liite: Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtajan toimivallan siirtäminen 1.8.2022 alkaen.)

Päätös

Tampereen kaupungin lukiokoulutuksessa toteutettavan Tammerkosken lukion akkreditointiliikkuvuudet 2021-2022 -projektin toteutusaikaa jatketaan Opetushallituksen hankesopimusta koskevan muutospäätöksen (hankenumero 2021-1-FI01-KA121-SCH-000008075) mukaisesti 31.8.2023 asti. 

Allekirjoitus

Lukiokoulutuksen johtaja Mari Aalto

Organisaatiotieto

Tampere