§ 61 Tampereen aikuislukion aineopiskelija- ja yksityisopiskelijamaksut 1.8.2022 alkaen

Lataa  Kuuntele 

TRE:5529/02.04.03/2022

Päätöspäivämäärä

12.8.2022

Päätöksen tekijä

Lukiokoulutuksen johtaja, Toisen asteen koulutuspalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Rehtori Niina Peltonen, puh. 040 568 5960, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Lukiokoulutuksen johtaja Mari Aalto, puh. 040 187 4593, etunimi.sukunimi1@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen aikuislukion aineopiskelijamaksujen muuttaminen lukuvuosimaksusta lukukausimaksuksi mahdollistaa  entistä joustavamman opetustarjonnan suunnittelun ja opiskelijoille joustavamman mahdollisuuden hakeutua  opintoihin kevätlukukaudella.

Yksityisopiskelijamaksun korotus johtuu kohonneista palkkakustannuksista.

Edellisen kerran aineopiskelijamaksua on tarkastettu vuonna 2013 (Lukiokoulutuksen johtajan päätös 23.05.2013 § 20).

Päätös

Tampereen aikuislukion aineopiskelijamaksu on 100 €/lukukausi 1.8.2022 alkaen.

Syyslukukauteen lasketaan opiskeluperiodit 1–3 ja kevätlukukauteen periodit 4–6. Jos aineopiskelija on maksanut kevätlukukauden aineopiskelijamaksun, voi hän osallistua veloituksetta vielä elokuun kertausopintojaksoille. Aineopiskelijamaksu laskutetaan opintoihin ilmoittautuneelta aineopiskelijalta, jollei hän peruuta ilmoittautumistaan viikon sisällä periodin aloituksesta.

Aineopiskelumaksua ei peritä, mikäli opiskelija opiskelee tutkinto-opiskelijana toisessa tamperelaisessa lukiossa. Samoin aineopiskelumaksua ei peritä, mikäli opiskelija opiskelee Tampereen kaupungin lukiokoulutuksen kanssa sopimuksen tehneessä ammatillisessa oppilaitoksessa ja on sopinut kaksoistutkinnon opiskelusta oppilaitoksessaan.

Yksityisopiskelijamaksu on 100 euroa, mikä sisältää yhden kuulustelun oppiaineen oppimäärästä. Tämän jälkeen maksu on 75 euroa / koe.

Aikuisten perusopetuksen suorittaminen aikuislukiossa on maksutonta. Aineopiskelijana tai erityisessä tutkinnossa perusopetusta suorittavalta peritään aineopiskelijamaksu tai yksityisopiskelijamaksu.

Lukiokoulutuksen johtajan päätösvalta asiassa perustuu palvelualueen johtajan päätökseen 16.6.2022 § 69 Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen toimintasääntö. (Toimintasäännön liite: Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtajan toimivallan siirtäminen 1.8.2022 alkaen.)

Allekirjoitus

Mari Aalto, lukiokoulutuksen johtaja

Organisaatiotieto

Tampere