§ 74 Tampereen lukiokoulutuksen pedagogisen johtamisen kehittäminen ja lukiouudistuksen paikallinen toteuttaminen -projektin jatkaminen ja budjettimuutos

Lataa  Kuuntele 

TRE:2336/02.04.01/2019

Päätöspäivämäärä

9.12.2020

Päätöksen tekijä

Lukiokoulutuksen johtaja, Toisen asteen koulutuspalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Rehtori Jaana Nieminen, puh 040 806 4235,etunimi. sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Lukiokoulutuksen johtaja Jorma Suonio, puh. 050 330 2078,etunimi. sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Lukiokoulutuksen johtaja on 14.5.2019 (§29) päättänyt, että Tampereen kaupungin lukiokoulutuksessa toteutetaan rahoituspäätöksen 12.4.2019 (dnro OPH 136/421/2019) mukainen "Tampereen lukiokoulutuksen pedagogisen johtamisen kehittäminen ja lukiouudistuksen paikallinen toteuttaminen" -projekti ajalla 15.5.2019- 31.12.2020.

Opetushallitus on 14.8.2020 verkkosivuilleen antamallaan ilmoituksella pidentänyt Valtion erityisavustus lukiouudistuksen toimeenpanon tukemiseen 2019 (asianumero 421/2019) -valtionavustusten käyttöaikaa automaattisesti kuudella (6) kuukaudella, kuitenkin siten, että avustuksen viimeinen käyttöpäivä on viimeistään 30.6.2021. (https://www.oph.fi/fi/avustukset/koronaviruksen-vaikutukset- valtionavustustoimintaan). Tähän hakuun kuuluvilta hankkeilta jatkoaika ei edellytä lainkaan toimenpiteitä, vaan jatkoaika myönnetään hankkeille automaattisesti. Tampereen lukiokoulutuksen pedagogisen johtamisen kehittäminen ja lukiouudistuksen paikallinen toteuttaminen -hanke kuuluu valtion erityisavustus lukiouudistuksen toimeenpanon tukemiseen 2019  -valtionavustuksiin. Myönnetyn automaattisen valtionavustuksen käyttöajan jatkamisen johdosta Tampereen lukiokoulutuksen pedagogisen johtamisen kehittäminen ja lukiouudistuksen paikallinen toteuttaminen -projektin toteutusaikaa jatketaan Tampereen kaupungin lukiokoulutuksessa 30.6.2021 asti.

Projektille on haettu sähköpostitse 1.10.2020 kustannuslajien välistä muutosta, jossa  vuokrakuluihin myönnetty rahoitus siirrettäisiin käytettäväksi henkilöstökuluihin. Opetushallitus on hyväksynyt sähköpostitse 1.10.2020 (Kimmo Koskinen) tämän kululajien välisen muutoksen. Muutoksella ei ole vaikutusta hankkeen kokonaisbudjettiin.

Lukiokoulutuksen johtajan päätösvalta asiassa perustuu palvelualueen johtajan päätökseen 23.10.2020 § 128 Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen toimintasääntö. (Toimintasäännön liite: Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtajan toimivallan siirtäminen 1.11.2020 alkaen.) 

Päätös

Tampereen lukiokoulutuksen pedagogisen johtamisen kehittäminen ja lukiouudistuksen paikallinen toteuttaminen -projektin toteutusaikaa jatketaan Tampereen kaupungin lukiokoulutuksessa 30.6.2021 saakka Opetushallituksen verkkosivuillaan 14.8.2020 antaman avustusten käyttöajan automaattisen jatkumisen ilmoituksen mukaisesti sekä siirretään vuokrakustannuksiin budjetoidut varat henkilöstökustannuksiin opetushallituksen sähköpostilla 1.10.2020 hyväksymän muutosehdotuksen mukaisesti.

Allekirjoitus

Lukiokoulutuksen johtaja Jorma Suonio

Organisaatiotieto

Tampere